Heteroskedastisuus

Mikä on Dummy muuttuja?

Dummy muuttuja on yksinkertainen muuttuja, jota käytetään tilastollisessa analyysissä. Se on yleensä binäärinen muuttuja, joka on tai ei ole arvo. Dummy muuttujat ovat erityisen hyödyllisiä, kun halutaan selvittää, vaikuttavatko muut muuttujat tiettyyn muuttujaan. Esimerkiksi, jos halutaan tutkia, vaikuttavatko sukupuoli ja ikä työttömyyteen, voidaan luoda dummy muuttuja, joka on 1, jos henkilö on mies ja 0, jos henkilö on nainen. Tämän avulla voidaan tutkia, vaikuttavatko sukupuoli ja ikä työttömyyteen.

Mikä on muuttuja osa?

Muuttuja osa on ohjelmointikäsite, joka tarkoittaa muuttujan arvon osaa. Se voi olla luku, merkkijono, taulukko tai muuta muuttujan tyyppiä. Muuttuja-osan avulla ohjelmoija voi käsitellä ja manipuloida muuttujan arvoja eri tavoin. Esimerkiksi, jos muuttuja sisältää merkkijonon, voit käyttää muuttuja-osaa saadaksesi yksittäisiä merkkejä tai sanoja. Voit myös käyttää muuttuja-osia muokataksesi tai muuttaa muuttujan arvoa.