Nimellinen korko

Nimelliskorko on korkoprosentti, joka ilmoitetaan ennen inflaation huomioonottamista. Se on koron määrä ilman kuluja tai korkoa korolle -ilmiötä. Pankit ja rahoituslaitokset perustavat muiden korkoprosenttien veloituksensa keskuspankkien asettamiin lyhytaikaisiin nimelliskorkoihin. Nimelliskorko on tärkeä käsite lainanantajille ja sijoittajille. Se kertoo lainan tai sijoituksen tuottaman koron ennen inflaation vaikutusta. On kuitenkin huomattava, että inflaatio vaikuttaa todelliseen korkotasoon. Nimelliskorko … Lue lisää

Osakkeiden dilutointi

Osakkeiden dilutoituminen viittaa osakkeenomistajien omistusosuuden vähenemiseen yhtiön liikkeeseenlaskeman uuden osakkeen seurauksena. Määräysvallan dilutoituminen puolestaan liittyy sijoittajan omistusosuuden pienenemiseen tai jopa määräysvallan menettämiseen sijoituksen osakkeiden dilutoitumisen myötä. Ostamalla takaisin omia osakkeita yhtiö voi myös vaikuttaa osakkeiden dilutoitumisen rajoittamiseen ja samalla vahvistaa tiettyjen osakkeenomistajien asemaa. Ostamalla takaisin omia osakkeita yhtiö vähentää markkinoilla olevien osakkeiden määrää, mikä voi … Lue lisää

Mikä on viitekorko?

Viitekorko on korkotaso, jota käytetään muiden korkojen määrittämiseen. Se toimii vertailukohtana erilaisissa rahoitussopimuksissa ja korkosuojauksissa. Viitekorko voi vaihdella eri markkinoilla ja eri aikoina, ja se perustuu yleensä taloudellisiin tekijöihin. Viitekoroilla on tärkeä rooli rahoitusmarkkinoilla, sillä ne vaikuttavat moniin taloudellisiin päätöksiin. Esimerkiksi asuntolainojen ja yrityslainojen korot perustuvat yleensä viitekorkoon. Viitekorkoon vaikuttavat tekijät voivat vaihdella eri maissa … Lue lisää

Sharpen luku

Mikä on Sharpen luku? Sharpen luku on sijoituksen suorituskyvyn mitta, joka ottaa huomioon myös riskin. Sitä kutsutaan myös muunnettuksi Sharpen luvuksi tai Sharpen indeksiksi. Sharpen luku on tapa arvioida, miten hyvin sijoitukset tuottavat suhteessa riskiin. Se on erityisen hyödyllinen työkalu sijoittajille, jotka haluavat vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja ja laskea niiden riski-tuottosuhteen. Sharpen luvun laskemiseen käytetään tiettyä … Lue lisää

Miten lasketaan yrityksen kannattavuus?

Mitä kannattavuus on? Kannattavuus on keskeinen osa yrityksen taloudellista suorituskykyä, ja se mittaa sen kykyä tuottaa voittoa. Se kuvastaa yrityksen toiminnan tehokkuutta ja vaikuttavuutta tulojen tuottamisessa ja kulujen minimoimisessa. Kannattavuus on minkä tahansa yrityksen menestyksen ja kestävyyden keskeinen indikaattori. Seuraavassa on keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä ymmärtää kannattavuudesta: Tapoja kannattavuuden mittaamiseen Yritykset voivat käyttää kannattavuuden … Lue lisää

Rahoituksen ja taloushallinnon peruskäsitteet tutuiksi!

Ilman taloudellista taustaa rahoitus voi tuntua pelottavalta. Kaavojen, tilinpäätösten ja taulukkolaskelmien keskellä rahoituksen todellinen merkitys voi jäädä huomaamatta. ”Taulukkolaskennassa olevat numerot eivät oikeastaan ole sitä, mistä rahoituksessa on kyse”, sanoo Harvard Business Schoolin professori Mihir Desai verkkokurssilla Leading with Finance. ”Kyse on yritysten ymmärtämisestä rahoituksen logiikan avulla. Rahoituksessa ei ole kyse taulukkolaskennasta, vaan todellisista ihmisistä, … Lue lisää

Investointien rahavirta

nvestointien rahavirta on yksi kassavirtalaskelman osioista, jossa ilmoitetaan, kuinka paljon rahaa on tuotettu tai käytetty erilaisista investointeihin liittyvistä toimista tietyllä ajanjaksolla…