Diskonttokorko

Mikä on Diskonttaus?

Diskonttaus on taloudellinen menetelmä, jolla arvioidaan tulevien kassavirtojen arvoa. Se perustuu siihen, että tulevat kassavirrat arvostetaan tämänhetkiseen arvoon. Diskonttaus käyttää diskonttokorkoa, joka on korko, joka otetaan huomioon arvioitaessa tulevien kassavirtojen arvoa. Diskonttaus on erityisen hyödyllinen arvioitaessa investointeja, koska se auttaa arvioimaan, kuinka paljon nykyhetken investointi tuottaa tulevaisuudessa. Diskonttaus auttaa myös arvioimaan, kuinka paljon tulevat kassavirrat ovat arvokkaampia kuin nykyhetken kassavirrat.