Kioton pöytäkirja

Mitä ovat Kioton pöytäkirja ja Pariisin ilmastosopimus?

Kioton pöytäkirja on vuonna 1997 solmittu sopimus, joka velvoittaa maailman valtioita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Pöytäkirjan tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja estää sen paheneminen. Pöytäkirjassa määritellään, että kaikkien maailman valtioiden on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2012 mennessä.

Pariisin ilmastosopimus on vuonna 2015 solmittu sopimus, jonka tarkoituksena on edistää maailmanlaajuista ilmastotoimia. Sopimuksessa määritellään, että kaikkien maailman valtioiden on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja estää sen paheneminen.

Millä vuosikymmenellä allekirjoitettiin Kioton ilmastosopimus?

Kioton ilmastosopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Sopimuksen tarkoituksena oli edistää maailmanlaajuista yhteistyötä ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Sopimuksessa määriteltiin kansainväliset velvoitteet, joilla pyrittiin vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja muiden ilmastonmuutosta aiheuttavien aineiden päästöjä. Kioton sopimuksen allekirjoittaneet maat sitoutuivat myös lisäämään ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kehittämään teknologioita, jotka auttavat vähentämään päästöjä. Sopimuksen tavoitteena on saavuttaa maailmanlaajuinen ilmastonmuutoksen torjunta vuoteen 2020 mennessä.