Magna Laude

Onko Magna hyvä arvosana?

Magna on latinankielinen sana, joka tarkoittaa suurta tai suurta. Se on yleensä käytetty arvosanana, joka tarkoittaa hyvää tai erinomaista suoritusta. Magna on usein keskimääräistä parempi arvosana ja se on yleensä välillä 8-10. Magna on yleensä korkeampi arvosana kuin ”hyvä” ja se on yleensä lähellä täydellistä arvosanaa. Magna on yleensä korkeampi arvosana kuin ”hyvä”, mutta ei niin korkea kuin ”erinomainen”. Magna on hyvä arvosana, koska se osoittaa, että henkilö on tehnyt hyvän työn ja saanut hyviä tuloksia.