Markkinointi strategia

Mikä on markkinointistrategia?

Markkinointistrategia on suunnitelma, jonka avulla yritys voi saavuttaa tavoitteensa ja päämääränsä. Se sisältää yrityksen markkinointitavoitteet, markkinointisuunnitelman ja markkinointitoimenpiteet. Markkinointistrategia auttaa yritystä määrittelemään, miten se aikoo saavuttaa tavoitteensa ja päämääränsä. Se auttaa myös yritystä luomaan ja toteuttamaan markkinointisuunnitelman, joka on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan. Markkinointistrategia auttaa yritystä määrittelemään, miten se aikoo kohdentaa markkinointiresurssinsa ja miten se aikoo viestiä asiakkailleen. Lisäksi se auttaa yritystä määrittelemään, miten se aikoo mitata markkinointitoimien tehokkuutta ja tuloksia.