Osakekohtainen tulos (EPS)

Mikä on hyvä EPS?

EPS (Earnings Per Share) on yrityksen osakkeenomistajille maksettu tulos joka jaetaan yhden osakkeen kohdalla. Se on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista, jota käytetään arvioitaessa yrityksen taloudellista menestystä ja arvoa. EPS-luku kertoo, kuinka paljon yritys maksaa osakkeenomistajilleen jokaisesta osakkeestaan.

EPS-luvun korkeus riippuu yrityksen tuloksesta. Mitä suurempi EPS-luku, sitä parempi. Yrityksen tuloksen kasvaessa, EPS-luku kasvaa ja osakkeenomistajat saavat enemmän voittoa. Jos EPS-luku on alhainen, se voi osoittaa, että yrityksen tulos on heikko ja että osakkeenomistajat saavat vähemmän voittoa.

Hyvä EPS-luku on yleensä yli 1 dollaria osakkeelta. Tämä tarkoittaa, että yritys tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Jos EPS-luku on alle 1 dollaria, se voi osoittaa, että yritys ei tuota voittoa osakkeenomistajilleen.

Mikä on hyvä pe arvo?

Hyvä pe-arvo (Performance Efficiency) on mittari, joka kuvaa, kuinka tehokkaasti järjestelmä tai prosessi suorittaa tehtävänsä. Se on yleensä laskettu jakamalla tuloksena saatu hyöty suoritetun työn määrästä. Se on yksi tärkeimmistä suorituskykymittareista, joita käytetään arvioimaan järjestelmien ja prosessien suorituskykyä. Hyvä pe-arvo on yleensä suurempi kuin 1,0, mikä tarkoittaa, että järjestelmä tai prosessi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti. Jos pe-arvo on alle 1,0, se tarkoittaa, että järjestelmä tai prosessi ei suorita tehtäväänsä tehokkaasti.