Päästöhyvitys

Päästöhyvitys on korvaus, jonka yritykset ja organisaatiot saavat palkkioksi siitä, että he vähentävät hiilidioksidipäästöjensä mukaan ilmastosopimuksiin. Palkkio voidaan antaa rahana tai muodossa, joka auttaa yritystä sopeutumaan uusiin energiatehokkuuden vaatimuksiin.

Mikä on päästövähennys?

Päästövähennys on toimenpide, jolla pyritään vähentämään ilmakehään päätyvien kasvihuonekaasujen määrää. Päästövähennyksiin voidaan lukea esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto ja fossiilisten polttoaineiden korvaaminen vihreillä energialähteillä. Päästövähennykset voivat olla myös teknisiä ratkaisuja, kuten parempi polttoaineenkulutus ja parempi pakokaasujen kierrätys.

Esimerkkejä päästövähennyksistä ovat:

• Energiatehokkuuden parantaminen, esimerkiksi energiansäästölamppujen korvaaminen LED-valoilla ja lisälämmittimien poistaminen.

• Uusiutuvien energialähteiden kuten aurinkoenergian, tuulivoiman ja vesivoiman korvaaminen fossiilisilla polttoaineilla.

• Auton polttoainekulutuksen vähentäminen sopivalla ajotavalla ja moottorin huollolla.

• Pakokaasujen kierrättäminen ja puhdistaminen ennen niiden puhaltamista ilmakehässa.

Onko päästöjen kompensointi rahastusta?

Päästöjen kompensointi ei ole rahastusta, vaan se on prosessi, jossa yritykset ja organisaatiot kompensoivat omia päästöjään. Kompensointi voi tapahtua monin eri tavoin, kuten esimerkiksi investoimalla uusiutuviin energialähteisiin, maksamalla päästöjen poistamiseen tarkoitettuja maksuja tai lahjoittamalla rahaa ympäristökohteisiin.

Yksi esimerkki päästöjen kompensoinnista on yritys, joka investoi uusiutuviin energialähteisiin. Yritys voi esimerkiksi rakentaa aurinkovoimalan tai tuulivoimalan, jotta se voi tuottaa energiaa ilman päästöjä. Tämän lisäksi yritys voi myös ostaa päästöoikeuksia toiselta yritykseltä, joka on jo vähentänyt päästöjä.

Toinen esimerkki päästöjen kompensoinnista on yritys, joka maksaa päästöjen poistamiseen tarkoitettuja maksuja. Yritys voi esimerkiksi maksaa rahaa ympäristönsuojelujärjestöille tai muille organisaatioille, jotka auttavat vähentämään päästöjä. Yritys voi myös lahjoittaa rahaa ympäristökohteisiin, kuten luonnonpuistoihin tai metsien suojeluun.

Kolmas esimerkki päästöjen kompensoinnista on yritys, joka tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa tuotteita, joissa on vihreitä ominaisuuksia. Yritys voi esimerkiksi tarjota asiakkailleen mahdollisuuden ostaa tuotteita, joissa on vihreitä materiaaleja tai tuotteita, joissa on vihreitä teknologioita. Nämä tuotteet auttavat vähentämään pienhiukkaspitoisuutta ja siten myös pienentämässa pienhiukkaspitoisuutta ilmakehisss.