Rahasto

Mikä on rahasto?

Rahasto on sijoitusinstrumentti, joka koostuu useista eri sijoituksista. Rahastot voivat sisältää osakkeita, joukkovelkakirjoja, rahamarkkinatuotteita ja muita sijoituksia. Rahastojen tavoitteena on tuottaa sijoittajille mahdollisimman suuri tuotto ottamatta liian suurta riskiä. Rahastoja hallinnoi rahastoyhtiö, joka vastaa sijoitusstrategian toteuttamisesta ja sijoitusten valvonnasta. Rahastoja voidaan käyttää monien eri tavoitteiden saavuttamiseen, kuten säästämisen, sijoittamisen ja verojen vähentämisen.

Mitä eroa on ETF ja rahasto?

ETF (Exchange Traded Fund) on sijoitusrahasto, joka käy kauppaa pörssissä. ETF:t ovat yleensä passiivisia sijoituksia, joissa sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita, jotka seuraavat tiettyä indeksiä tai markkinoiden segmenttiä. ETF:t tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä markkinoiden liikkeistä ilman, että heidän tarvitsee omistaa kaikkia osakkeita, jotka muodostavat indeksin.

Rahasto on sijoitusrahasto, joka ei käy kauppaa pörssissä. Rahastot ovat yleensä aktiivisia sijoituksia, joissa sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita, jotka eivät välttämättä seuraa tiettyä indeksiä tai markkinoiden segmenttiä. Rahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hyötyä markkinoiden liikkeistä omistamalla erilaisia osakkeita, jotka voivat tuottaa suurempia tuottoja kuin ETF:t.

Onko rahasto sama kuin Osakesäästötili?

Ei, rahasto ja osakesäästötili ovat erilaisia sijoitusvälineitä. Rahasto on sijoitusväline, joka koostuu useista eri sijoitusinstrumenteista, kuten osakkeista, joukkovelkakirjoista, velkakirjoista ja muista arvopapereista. Rahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa monenlaisiin sijoitusinstrumentteihin yhdessä paketissa. Osakesäästötilillä taas sijoittaja voi sijoittaa vain osakkeisiin. Osakesäästötilillä sijoittaja voi ostaa ja myydä osakkeita verkossa ja saada alhaisemmat välityspalkkiot kuin perinteisellä osakemarkkinalla. Osakesäästötilillä sijoittaja voi myös säästää veroja, koska osinkojen verotus on alhaisempi kuin perinteisellä osakemarkkinalla.