Mitä on sissimarkkinointi? Määritelmä ja esimerkit

Markkinoinnin maailmassa on lukemattomia strategioita ja tekniikoita tuotteiden tai palvelujen edistämiseksi. Sissimarkkinointi on lähestymistapa, joka on saanut viime vuosina paljon huomiota.

Perinteisistä markkinointimenetelmistä poiketen sissimarkkinointi perustuu luovuuteen, mielikuvitukseen ja epätavanomaisiin taktiikoihin kohdeyleisön huomion herättämiseksi. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan sissimarkkinoinnin käsitettä, sen historiaa, tyyppejä, etuja, esimerkkejä, virheitä ja laillisuutta. Lue siis lisää, ja kehity markkinointimaailman sissiksi!

Keskeiset huomiot

 • Guerrilla-markkinointi on ei-perinteinen ja innovatiivinen markkinointitapa, jossa käytetään epätavanomaisia taktiikoita kohdeyleisön tavoittamiseksi.
 • Termi ”Guerrilla” Guerrilla-markkinoinnissa on saanut inspiraationsa sissisodankäynnin käsitteestä, jossa pienillä, ketterillä taktiikoilla päihitetään suuremmat vastustajat.
 • Erilaisia sissimarkkinoinnin muotoja ovat muun muassa viraalimarkkinointi, salamarkkinointi, ympäristömarkkinointi, väijytysmarkkinointi, projektiomainonta ja ruohonjuuritason markkinointi.
 • Guerilla-markkinoinnin onnistuminen riippuu pitkälti kohdeyleisöstä.
 • Onnistuneet sissimarkkinointikampanjat perustuvat luovuuteen, merkityksellisyyteen ja kohdemarkkinoiden syvälliseen ymmärtämiseen.

Sissi- eli Guerrilla-markkinoinnin ymmärtäminen

Guerrilla-markkinointi on markkinointistrategia, jolla pyritään yllättämään ja sitouttamaan kuluttajat odottamattomilla tavoilla, usein julkisissa tiloissa tai epätavanomaisten kanavien kautta. Tavoitteena on luoda mieleenpainuvia kokemuksia, jotka jättävät kohdeyleisöön pysyvän vaikutuksen. Toisin kuin perinteisessä markkinoinnissa, johon liittyy suuria budjetteja ja massamediaa, sissimarkkinoinnissa keskitytään luovuuteen ja mielikuvitukseen, mikä tekee siitä houkuttelevan vaihtoehdon pienille yrityksille, joilla on rajalliset resurssit.

Guerrilla-markkinoinnin ydin on yllätyksellisyys ja omaperäisten, ajatuksia herättävien ideoiden käyttäminen kohun ja suusanallisen mainonnan aikaansaamiseksi. Ottamalla kuluttajat henkilökohtaisemmalla tasolla mukaan sissimarkkinointikampanjoilla voidaan luoda vahvempia tunnesiteitä brändin ja sen potentiaalisten asiakkaiden välille.

Sissimarkkinoinnin historia

Termin ”Guerrilla Marketing” keksi Jay Conrad Levinson samannimisessä kirjassaan, joka julkaistiin vuonna 1984. Käsite epäsovinnaisten taktiikoiden käyttämisestä markkinoinnissa voidaan kuitenkin jäljittää useisiin aikaisempiin tapauksiin.

Esimerkiksi 1960-luvulla yhdysvaltalainen mainosjohtaja Howard Gossage tunnettiin innovatiivisista ja epätavanomaisista lähestymistavoista mainontaan. Hän uskoi, että mainonnan pitäisi olla muutakin kuin yksisuuntainen viestintäkanava, ja sen sijaan sen pitäisi olla eräänlaista viihdettä ja sitoutumista yleisöön.

Guerrilla-markkinointi on vuosien varrella kehittynyt ja mukautunut teknologian ja kuluttajien käyttäytymisen muutoksiin. Internetin ja sosiaalisen median yleistymisen myötä sissimarkkinointikampanjat ovat löytäneet uusia tapoja tavoittaa ja sitouttaa yleisöä maailmanlaajuisesti.

Sissimarkkinoinnin menetelmät

Guerrilla-markkinointiin kuuluu monenlaisia taktiikoita, joilla kullakin on oma ainutlaatuinen lähestymistapansa ja vaikutuksensa. Joitakin yleisimpiä sissimarkkinoinnin tyyppejä ovat muun muassa:

Viraali- tai buzz-markkinointi

Tämä sissimarkkinoinnin tyyppi perustuu sellaisen sisällön luomiseen, jota voidaan jakaa ja joka todennäköisesti leviää sosiaalisen median alustoilla. Tavoitteena on saada ihmiset puhumaan kampanjasta ja jakamaan sitä ystävilleen, mikä lisää kampanjan näkyvyyttä eksponentiaalisesti.

Piilomainonta

Piilomainontaan kuuluu tuotteen tai palvelun hienovarainen markkinointi kuluttajille ilman, että he huomaavat, että heille markkinoidaan. Tämä voidaan toteuttaa tuotesijoittelulla elokuvissa tai tv-ohjelmissa, vaikuttajien suosittelulla tai tuotteiden lähettämisellä vaikutusvaltaisille henkilöille.

Ambient-markkinointi

Ambient-markkinoinnissa hyödynnetään ympäristöä ja jokapäiväisen elämän esineitä ikimuistoisten brändikokemusten luomiseksi. Siinä julkiset tilat tai esineet muutetaan usein interaktiivisiksi mainoksiksi.

Väijytysmarkkinointi

Väijytys- eli Ambush-markkinoinnissa brändi yrittää liittää itsensä tiettyyn tapahtumaan, vaikka se ei olisikaan virallinen sponsori. Tällä taktiikalla pyritään käyttämään suosittua tapahtumaa hyväkseen ja saamaan näkyvyyttä maksamatta korkeita sponsorointimaksuja.

Projektiomainonta

Projektiomainonnassa käytetään rakennuksia tai muita pintoja kankaana mainosten tai viestien heijastamiseen. Näin voidaan luoda upeita visuaalisia näyttöjä, jotka kiehtovat yleisöä kaupunkialueilla.

Ruohonjuuritason markkinointi

Ruohonjuuritason markkinointi perustuu vahvojen yhteyksien luomiseen paikallisyhteisöihin ja vaikuttajiin, jotta voidaan luoda suusanallista kohua ja uskottavuutta.

Guerilla-markkinoinnin edut ja haitat

Guerilla-markkinoinnin edut

 1. Kustannustehokkuus: Guerrilla-markkinointikampanjat voidaan usein toteuttaa pienemmällä budjetilla verrattuna perinteisiin mainosmenetelmiin.
 2. Luovuus ja innovatiivisuus: Se mahdollistaa out-of-the-box-ajattelun, jolloin brändi erottuu sekavassa mainosmaisemassa.
 3. Kohdennettu lähestymistapa: Guerrilla-markkinointikampanjat voidaan räätälöidä tietyille väestöryhmille, mikä takaa paremman tavoitettavuuden aiotulle yleisölle.
 4. Mieleenpainuvat kokemukset: Ainutlaatuiset ja mieleenpainuvat kampanjat jättävät kuluttajiin pysyvän vaikutuksen ja lisäävät brändin muistamista.
 5. Word-of-Mouth Promotion: Mukaansatempaavat kampanjat rohkaisevat kuluttajia jakamaan kokemuksiaan muiden kanssa, mikä johtaa orgaaniseen word-of-mouth-mainontaan.

Sissimarkkinoinnin haasteet

 1. Epävarmat tulokset: Sissimarkkinointikampanjoiden onnistuminen voi olla arvaamatonta, eikä positiivisesta lopputuloksesta ole takeita.
 2. Rajoitettu tavoittavuus: Joidenkin kampanjoiden epätavanomaisen luonteen vuoksi ne eivät välttämättä tavoita laajaa yleisöä, varsinkaan verrattuna massamainontaan.
 3. Mahdollinen vastareaktio: Joitakin kampanjoita saatetaan pitää tungettelevina tai loukkaavina, mikä johtaa yleisön kielteisiin reaktioihin.
 4. Oikeudelliset ja eettiset ongelmat: Tietyt sissimarkkinointitaktiikat voivat rikkoa paikallisia lakeja tai eettisiä normeja, mikä voi aiheuttaa oikeudellisia ongelmia ja maineelle haittaa.

Esimerkkejä sissimarkkinoinnista

ALS Ice Bucket Challenge: Viraalikampanja, jolla kerättiin tietoisuutta ja varoja ALS-tutkimukseen haastamalla ihmiset kaatamaan ämpärillisen jäävettä päänsä päälle ja nimeämään muita tekemään samoin.

Red Bull Stratos: Red Bull sponsoroi Felix Baumgartnerin avaruushyppyä, jossa hän hyppäsi avaruuden reunalta, rikkoi useita ennätyksiä ja sai aikaan valtavan mediahuomion.

Volkswagenin pianoportaat: Volkswagen muutti metron portaat jättimäiseksi pianoksi ja kannusti työmatkalaisia käyttämään portaita liukuportaiden sijaan, mikä johti hauskaan ja interaktiiviseen mainontaan.

Sissimarkkinoinnin sudenkuopat

 1. Merkityksellisyyden puute: Kun kampanjat eivät ole relevantteja kohdeyleisön tai tuotemerkin viestin kannalta, ne voivat epäonnistua kuluttajien keskuudessa.
 2. Tunteettomuus: Jotkin Guerrilla Marketing -kampanjat ovat saaneet osakseen vastareaktioita, koska ne ovat olleet tunteetonta tai loukkaavaa, mikä voi vahingoittaa brändin mainetta.
 3. Huono toteutus: Jos kampanjaa ei toteuteta hyvin, sillä ei välttämättä saavuteta toivottua vaikutusta, mikä johtaa resurssien tuhlaamiseen.

Vaikka sissimarkkinointi on yleisesti ottaen laillista, tietyt taktiikat saattavat aiheuttaa oikeudellisia ongelmia. Jos kampanjaan liittyy esimerkiksi tunkeutumista tai julkisen omaisuuden turmelemista, se voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Miksi sitä kutsutaan sissimarkkinoinniksi?

Termi ”sissimarkkinointi” on saanut inspiraationsa sissisodankäynnistä, joka on epätavanomaisen sodankäynnin muoto, jossa pienet ryhmät käyttävät yllätyshyökkäyksiä ja taktiikoita voittaakseen suuremmat, perinteisemmät armeijat. Vastaavasti sissimarkkinoinnissa käytetään epätavanomaisia taktiikoita perinteisten mainosmenetelmien päihittämiseksi ja kohdeyleisön huomion kiinnittämiseksi

Mikä tekee sissimarkkinointikampanjoista menestyksekkäitä?

Onnistuneissa sissimarkkinointikampanjoissa on useita keskeisiä elementtejä:

1. Luovuus: Innovatiiviset ja kekseliäät ideat, jotka erottuvat joukosta.

2. Merkityksellisyys: Kampanjat, jotka vastaavat kohderyhmää ja ovat linjassa brändin identiteetin kanssa.

3. Emotionaalinen yhteys: Mukaansatempaavat kampanjat, jotka herättävät tunteita ja luovat mieleenpainuvia kokemuksia.

4. Vahvistaminen: Sosiaalisen median ja suusanallisen viestinnän hyödyntäminen kampanjan ulottuvuuden laajentamiseksi.

Mikä on sissimarkkinoinnin ensimmäinen vaihe?

Sissimarkkinoinnin ensimmäinen vaihe on kohdeyleisön ja sen mieltymysten ymmärtäminen. Tämä tieto vaikuttaa taktiikan valintaan ja varmistaa, että kampanja saa vastakaikua oikeiden ihmisten kanssa.

Sissimarkkinoinnin toinen vaihe on luova kampanjan suunnittelu. Tässä vaiheessa pyritään keksimään innovatiivisia ja yllättäviä tapoja tavoittaa kohdeyleisö ja herättää heidän huomionsa. Tämä voi sisältää esimerkiksi epätavallisia mainoskanavia, graffiteja, julkisia performansseja tai sosiaalisen median tempauksia. Tärkeää on erottua massasta ja herättää positiivista huomiota ilman suurta budjettia.

Yhteenveto

Sissimarkkinointi on innovatiivinen ja epätavanomainen markkinointitapa, jonka suosio kasvaa jatkuvasti kustannustehokkuuden ja pysyvän vaikutelman luomisen ansiosta.

Hyvin toteutettuna sissimarkkinointikampanjoista voi tulla yrityksille tehokas väline, jolla ne voivat erottua ahtaalla markkinoilla ja rakentaa vahvempia yhteyksiä asiakkaisiinsa.

On kuitenkin ratkaisevan tärkeää tasapainottaa luovuus ja eettiset näkökohdat keskenään ja varmistaa, että kampanjat noudattavat lakisääteisiä vaatimuksia, jotta vältetään mahdolliset sudenkuopat.