Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Mitä tarkoittaa yleinen tietosuoja-asetus GDPR?

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on Euroopan unionin asetus, joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Se on suunniteltu suojaamaan henkilötietojen käsittelyä ja edistämään yksilöiden oikeuksia ja vapauksia. GDPR:n tarkoituksena on luoda yhtenäinen sääntelykehys, jonka avulla voidaan varmistaa, että henkilötietojen käsittely tapahtuu laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Asetuksessa määritellään, miten henkilötietoja saa kerätä, käsitellä ja käyttää, sekä miten niitä on suojattava. Asetus sisältää myös säännöksiä siitä, miten henkilötietoja saa siirtää EU:n ulkopuolelle. GDPR:n tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja antaa yksilöille enemmän valtaa omiin tietoihinsa.

Milloin yleistä tietosuoja asetusta sovelletaan?

Yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan kaikkiin henkilötietoihin, jotka koskevat Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia. GDPR:n tarkoituksena on suojata yksityisyyttä ja oikeuksia henkilötietojen käsittelyssä ja edistää yhdenmukaista tietosuojalainsäädäntöä EU:ssa. GDPR astui voimaan 25. toukokuuta 2018 ja se korvaa aiemman tietosuojadirektiivin. GDPR:n mukaan henkilötietojen käsittelijän on noudatettava useita periaatteita, kuten henkilötietojen minimointi, oikeellisuus, läpinäkyvyys ja tietojen säilytyksen rajoitukset. Lisäksi GDPR:n mukaan henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava henkilötietojen käsittelystä ja tarjottava henkilöille mahdollisuus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus vaatia niiden poistamista.

Mitä suostumus tarkoittaa yleisessä tietosuoja asetuksessa?

Suostumus tarkoittaa, että henkilö on antanut luvan henkilötietojensa käsittelyyn. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa suostumuksella tarkoitetaan henkilön vapaaehtoista, tietoista ja yksilöityä ilmaisua, jolla hän hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn. Suostumus on oltava selkeä ja erillinen muista asiakirjoista. Suostumuksen on oltava myös mahdollista peruuttaa. Suostumuksen on oltava kirjallinen, mutta se voi olla myös sähköinen. Suostumuksen on oltava selkeä ja ymmärrettävä, ja siinä on oltava tiettyjä vaatimuksia, kuten tiedot siitä, mitä tietoja kerätään ja miten ne käsitellään.

Mitä tietosuoja-asetus suojaa?

Tietosuoja-asetus (GDPR) on Euroopan unionin yleinen tietosuojalaki, joka astui voimaan 25. toukokuuta 2018. Se suojaa henkilötietoja ja määrittelee, miten henkilötietoja käsitellään ja kuka saa käyttää niitä. GDPR:n tarkoituksena on antaa yksilöille enemmän valvontaa omiin henkilötietoihinsa ja edistää yhdenmukaista tietosuojakäytäntöjen noudattamista EU:n alueella. GDPR:n avulla yksilöillä on oikeus tietää, mitä tietoja heidän henkilötietojaan käsitellään, miten ne käsitellään ja miksi ne käsitellään. GDPR:n avulla myös yritykset ja organisaatiot ovat velvollisia noudattamaan tietosuojakäytäntöjä ja ilmoittamaan henkilötietojen käsittelystä. GDPR:n avulla yksilöillä on myös oikeus vaatia, että heidän henkilötietojaan käsitellään oikein ja että heillä on oikeus saada tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään. GDPR:n avulla yksilöillä on myös oikeus pyytää poistamaan tai muuttamaan henkilötietojaan, jos ne ovat vanhentuneet tai virheellisiä.

Ketä tietosuoja asetus koskee?

Tietosuoja-asetus koskee kaikkia, jotka käsittelevät henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tietosuoja-asetus koskee myös organisaatioita, jotka keräävät, tallentavat, käsittelevät tai jakavat henkilötietoja. Asetuksen mukaan organisaatioiden on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä ja suojattava henkilötietoja asianmukaisesti.

Mitä tietoja minusta kerätään GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) on Euroopan unionin asetus, joka määrittelee, miten henkilötietoja voidaan käsitellä ja suojata. GDPR:n mukaan yritykset ja organisaatiot eivät saa kerätä henkilötietojasi ilman sinun suostumustasi. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, syntymäaikasi ja verkkokäyttäytymisesi. Yritykset ja organisaatiot voivat myös kerätä tietoja siitä, miten käytät heidän palveluitaan, kuten milloin ja miten usein käytät heidän sivustoaan.

GDPR:n mukaan yritykset ja organisaatiot eivät saa käyttää henkilötietojasi ilman sinun suostumustasi. Heidän on myös selvitettävä, mitä tietoja he keräävät ja miten he käyttävät niitä. Yritykset ja organisaatiot eivät saa käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin ilman sinun suostumustasi. Heidän on myös varmistettava, että henkilötietosi ovat turvallisesti tallennettuina ja että ne ovat suojattuja ulkopuolisilta.

GDPR:n mukaan sinulla on oikeus tarkastella ja pyytää muutoksia henkilötietoihisi. Sinulla on myös oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi, jos et halua niitä enää käytettävän. Yritykset ja organisaatiot ovat velvollisia noudattamaan näitä sääntöjä ja antamaan sinulle tietoa siitä, miten he käsittelevät henkilötietojasi.