B2B-asiakkaiden hankinta: Tehokkaan strategian avaimet

B2B-asiakkaiden hankinnassa on tärkeää suunnitella tehokas ja kohdennettu strategia, jotta voidaan houkutella uusia asiakkaita. Tärkein askel strategian suunnittelussa on ymmärtää, keitä potentiaaliset asiakkaat ovat, mitä he etsivät ja miten tuotteesi tai palvelusi voi vastata heidän tarpeisiinsa. Yksi tapa auttaa tässä on luoda erilaisia asiakasprofiileja, joilla voidaan kohdentaa tarjouksia eri asiakasryhmille.

Asiakkaiden hankinnassa strategialla on suuri merkitys, oli sitten kyseessä B2B- tai B2C-asiakkaiden hankinta. Mutta mitä asiakkaiden hankintastrategia tarkalleen tarkoittaa? Ja miksi B2B-asiakkaiden hankinta eroaa B2C-asiakkaiden hankinnasta?

Asiakkaiden hankintastrategia

Asiakkaiden hankintastrategia on kokoelma erilaisia tekniikoita ja työkaluja, joita yritykset käyttävät uusien asiakkaiden hankkimiseen. Se auttaa suuntaamaan yrityksen resursseja oikeisiin paikkoihin ja keskittymään potentiaalisiin asiakkaisiin. Strategian suunnittelussa on tärkeää tunnistaa, keitä juuri yrityksesi potentiaaliset asiakkaat ovat ja mitä he etsivät. Tämä auttaa luomaan kohdistettuja ja räätälöityjä tarjouksia, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

B2B-asiakkaiden hankinta vs. B2C-asiakkaiden hankinta

Vaikka joitain työkaluja ja tekniikoita voidaan soveltaa sekä B2B- että B2C-asiakkaiden hankintaan, on tärkeää ymmärtää, että näiden kahden välillä on merkittäviä eroja. B2B-asiakkaiden hankinnassa korostetaan usein pitkäaikaista suhdetta, yhteistyötä ja liiketoiminnallisia hyötyjä. B2B-asiakkaat tekevät päätöksiä yrityksen puolesta ja hankkivat usein suurempia määriä tuotteita tai palveluita. Toisaalta B2C-asiakkaiden hankinnassa päätökset tehdään yleensä yksilöiden tai kotitalouksien puolesta. Ostopäätökset voivat perustua tunteisiin, hintaan, brändiin tai muihin tekijöihin.

B2B-asiakkaiden hankinnassa viestintä ja markkinointi ovat yleensä monimutkaisempia, ja päätöksentekoprosessi voi olla pidempi. Usein täytyy olla vakuuttavia liiketoiminnallisia perusteita ja esitettävä, kuinka yrityksen ratkaisut tuovat lisäarvoa asiakkaan omaan liiketoimintaan tai prosesseihin. B2B-asiakkaille on myös tärkeää tarjota asiantuntijuutta ja tukea pitkän aikavälin menestyksen varmistamiseksi.


Kun ymmärrämme, mikä asiakkaiden hankintastrategia on ja miten B2B-asiakkaiden hankinta eroaa B2C-asiakkaiden hankinnasta, olemme valmiita siirtymään tarkemmin B2B-asiakkaiden hankinnan prosessiin. Seuraavassa osiossa tarkastelemme konkreettisia vaiheita ja käytännön keinoja, joilla voit toteuttaa tehokkaan B2B-asiakkaiden hankintastrategian.

B2B-asiakasprofiilit (personas)

Asiakasprofiilit, tunnetaan myös nimellä personas, ovat fiktiivisiä edustuksia erilaisista asiakasryhmistä tai asiakastyypeistä. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaidensa tarpeita, tavoitteita ja käyttäytymistä. Asiakasprofiilien avulla yritykset voivat luoda kohdennettuja ja räätälöityjä tarjouksia erilaisille asiakasryhmille.

Mitä ovat asiakasprofiilit ja miten ne auttavat kohdentamaan tarjouksia?

Asiakasprofiilit ovat yksityiskohtaisia kuvauksia kuvitteellisista asiakkaista, joita yritys haluaa tavoittaa. Ne perustuvat tutkimukseen ja analyysiin todellisista asiakasryhmistä. Asiakasprofiilit sisältävät yleensä tietoa asiakkaiden demografiasta, kuten ikä, sukupuoli, ammatti ja sijainti. Ne voivat myös sisältää tietoa asiakkaiden tarpeista, tavoitteista, mieltymyksistä ja ostokäyttäytymisestä.

Asiakasprofiilit auttavat yrityksiä kohdentamaan markkinointiviestintäänsä ja tarjouksiaan tehokkaammin. Kun yritys ymmärtää kunkin asiakasryhmän tarpeet ja toiveet, se voi luoda tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat näitä tarpeita. Esimerkiksi, jos yritys tarjoaa IT-ratkaisuja sekä pienille että suurille yrityksille, se voi luoda erilaisia asiakasprofiileja näille kahdelle ryhmälle. Pienemmille yrityksille tarjotaan ehkä edullisempia ja helppokäyttöisempiä ratkaisuja, kun taas suuremmille yrityksille tarjotaan laajempia ja skaalautuvampia ratkaisuja.

Kuinka erilaiset asiakasryhmät voivat hyötyä erilaisista tarjouksista?

Eri asiakasryhmät voivat hyötyä erilaisista tarjouksista, koska heillä on erilaiset tarpeet, tavoitteet ja odotukset. Esimerkiksi, jos yrityksesi tarjoaa IT-konsultointipalveluita sekä pienille että suurille yrityksille, pienyritys saattaa tarvita apua perus IT-infrastruktuurin suunnittelussa ja ylläpidossa. Suuryritys taas voi olla kiinnostunut suuremmasta IT-projektista tai digitalisaatioratkaisusta.

Tarjoamalla kohdennettuja ja räätälöityjä ratkaisuja eri asiakasryhmille voit parantaa asiakastyytyväisyyttä ja saada vahvemman kilpailuedun markkinoilla. Kun tarjoat juuri sitä, mitä asiakkaasi tarvitsevat, he todennäköisemmin valitsevat juuri sinut ja tulevat toistuviksi asiakkaiksi.


B2B-asiakasprofiilit (personas) ovat tärkeä työkalu, jota yritykset voivat käyttää asiakkaiden hankinnassa. Ne auttavat ymmärtämään paremmin erilaisten asiakasryhmien tarpeita ja tavoitteita, jolloin yritykset voivat tarjota räätälöityjä ratkaisuja ja parantaa asiakaskokemusta. Seuraavaksi tutustumme tarkemmin B2B-asiakkaiden hankinnan prosessiin ja käymme läpi tehokkaita viestintäkanavia ja -menetelmiä B2B-asiakkaiden tavoittamiseksi.

B2B-asiakkaiden hankinnan prosessi

B2B-asiakkaiden hankinta on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Onnistuaksesi B2B-asiakkaiden hankinnassa, sinun tulee ymmärtää asiakkaiden tarpeet sekä löytää ja tavoittaa potentiaaliset asiakkaat. Lisäksi on tärkeää käyttää tehokkaita viestintäkanavia ja -menetelmiä hankinnan tueksi.

Miten onnistua B2B-asiakkaiden hankinnassa?

B2B-asiakkaiden hankinta edellyttää systemaattista lähestymistapaa ja strategista suunnittelua. Seuraavat vaiheet voivat auttaa sinua onnistumaan B2B-asiakkaiden hankinnassa:

 1. Kohdenna kohderyhmä: Määritä selkeästi, millaisia yrityksiä haluat tavoittaa ja millaisia palveluita tai tuotteita tarjoat heille. Asiakasprofiilin luominen voi auttaa tässä vaiheessa.
 2. Tutki markkinaa: Selvitä, mikä on kohdeyritysten nykytila, tarpeet ja tavoitteet. Tutustu markkinatrendeihin ja kilpailijoihin. Hyvä ymmärrys markkinasta auttaa sinua tarjoamaan juuri oikeanlaisia ratkaisuja.
 3. Löydä potentiaaliset asiakkaat: Käytä erilaisia keinoja löytää potentiaalisia asiakkaita, kuten markkinatutkimuksia, verkkosivujen analytiikkaa, verkostoitumista alan tapahtumissa jne. Tärkeää on tavoittaa oikeat henkilöt, jotka päättävät ostoista yrityksessä.
 4. Hyödynnä markkinointia: Luo houkutteleva markkinointiviesti ja käytä tehokkaita markkinointikanavia tavoittamaan potentiaaliset asiakkaat. Esimerkiksi sisältömarkkinointi, sähköpostimarkkinointi ja sosiaalinen media voivat olla tehokkaita keinoja tavoittaa B2B-asiakkaita.
 5. Rakenna luottamusta: Tarjoa arvoa ja noudata lupauksiasi asiakkaille. Rakenna luottamusta brändiisi ja tarjoa asiakkaille loistava asiakaskokemus. Tyytyväiset asiakkaat ovat parhaita suosittelijoita ja voivat auttaa sinua hankkimaan uusia asiakkaita.

Kuinka löytää ja saada yhteystietoja potentiaalisista B2B-asiakkaista?

Yhteystietojen hankkiminen potentiaalisista B2B-asiakkaista voi olla haasteellista, mutta se on elintärkeää onnistuneen hankinnan kannalta. Tässä muutamia tapoja, joilla voit löytää ja saada yhteystietoja potentiaalisista B2B-asiakkaista:

 • B2B-tietokannat: Hyödynnä B2B-tietokantoja, jotka tarjoavat yhteystietoja yrityksistä eri toimialoilta. Näitä tietokantoja voi löytää verkosta, ja ne voivat antaa sinulle hyvän lähtökohdan potentiaalisten asiakkaiden etsintään.
 • Verkkosivuanalytiikka: Analysoi verkkosivujesi kävijätietoja, josta voit saada arvokasta tietoa potentiaalisista asiakkaista. Esimerkiksi lomakkeiden täyttäjät tai sivujen käyttäjät, jotka viettävät paljon aikaa sivustolla, voivat olla kiinnostuneita palveluistasi.
 • Sosiaalinen media: Seuraa potentiaalisia asiakkaita sosiaalisessa mediassa ja osallistu keskusteluihin. Voit myös hyödyntää mainontaa tavoittaaksesi tiettyjä kohderyhmiä sosiaalisessa mediassa.

Mitkä ovat tehokkaimmat viestintäkanavat ja -menetelmät asiakkaiden hankinnassa?

B2B-asiakkaiden hankinnassa voi hyödyntää erilaisia viestintäkanavia ja -menetelmiä. Tehokkaimmat kanavat ja menetelmät riippuvat kohderyhmästä sekä tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta. Seuraavassa muutamia tehokkaita viestintäkanavia ja -menetelmiä asiakkaiden hankinnassa:

 • Sähköpostimarkkinointi: Lähetä personoituja ja relevantteja sähköposteja potentiaalisille asiakkaille. Voit esimerkiksi tarjota arvokasta sisältöä, kuten oppaita tai white paper -raportteja, ja pyytää heidän kiinnostuksensa mukaan.
 • Sisältömarkkinointi: Luo kohderyhmällesi hyödyllistä ja informatiivista sisältöä, kuten blogiartikkeleita, oppaita tai webinaareja. Tarjoa arvoa ja osoita asiantuntijuutesi valitulla alalla.
 • Arvostelut ja suositukset: Pyydä asiakkaitasi antamaan arvosteluja ja suosituksia palveluistasi. Positiiviset arvostelut ja suositukset voivat houkutella uusia asiakkaita.
 • B2B-verkostoituminen: Osallistu alan tapahtumiin, verkostoidu potentiaalisten asiakkaiden kanssa ja tarjoa arvoa verkostoillesi. Verkostoituminen voi avata uusia mahdollisuuksia ja auttaa sinua rakentamaan luottamusta.

B2B-asiakkaiden hankinnan prosessi on monivaiheinen ja vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Onnistuaksesi B2B-asiakkaiden hankinnassa, sinun tulee löytää potentiaaliset asiakkaat, saada yhteystietoja sekä hyödyntää tehokkaita viestintäkanavia ja -menetelmiä. Seuraavaksi tarkastelemme yhteenvetossa, miksi on tärkeää mukauttaa asiakkaiden hankintastrategia B2B-markkinoille ja miten luoda tehokas ja kohdennettu asiakkaiden hankintastrategia B2B-asiakkaille.

B2B vs. B2C asiakkaiden hankinta

B2B-asiakkaiden hankinnassa on tärkeää mukauttaa asiakkaiden hankintastrategia B2B-asiakkaille, koska B2B-asiakkaiden hankinta eroaa merkittävästi B2C-asiakkaiden hankinnasta. Mukautettu strategia voi auttaa yritystä tavoittamaan oikeanlaiset asiakkaat ja tarjoamaan heille sopivia ratkaisuja.

B2B-asiakkaiden hankinnan ja B2C-asiakkaiden hankinnan välillä on useita tärkeitä eroja. Tärkeimmät erot ovat:

 1. Tarpeet: B2B-asiakkailla on monimutkaisempia tarpeita ja heidän päätöksentekoprosessinsa voi olla pitkäkestoisempi. He saattavat tarvita räätälöityjä ratkaisuja ja asiantuntijaosaamista.
 2. Kohderyhmän koko: B2B-asiakkaiden hankinnassa kohderyhmä on yleensä suppeampi ja tarkemmin määritelty. B2C-hankinnassa voidaan pyrkiä tavoittamaan suurempi massamarkkina.
 3. Päätöksentekijät: B2B-asiakkaiden hankinnassa päätöksentekijöitä voi olla useampia, ja he edustavat eri osastoja tai organisaation tasoja. B2C-hankinnassa päätös tehdään yleensä yksilötasolla.
 4. Viestinnän kanavat: B2B-asiakkaiden hankinnassa viestintä tapahtuu usein suoraan yritysten välillä, esimerkiksi tapaamisten, neuvottelujen tai sähköpostin välityksellä. B2C-hankinnassa voidaan hyödyntää laajemmin massaviestimiä, kuten mainoksia ja sosiaalista mediaa.

Jotta yritys voi luoda tehokkaan ja kohdennetun asiakkaiden hankintastrategian B2B-markkinoille, on tärkeää ottaa huomioon nämä erot. Seuraavassa muutamia vinkkejä tehokkaan B2B-asiakkaiden hankintastrategian luomiseen:

 1. Kohdenna: Määritä tarkkaan kohderyhmäsi ja keskity tarjoamaan ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Luo asiakasprofiileja ja personoi markkinointiviestejäsi.
 2. Rakenna luottamusta: Näytä asiantuntijuuttasi ja tarjoa arvoa potentiaalisille asiakkaille. Rakenna luottamusta brändiisi ja tarjoa hyvä asiakaskokemus.
 3. Hyödynnä digitaalisia kanavia: Hyödynnä sosiaalista mediaa, sähköpostimarkkinointia ja muuta digitaalista markkinointia tavoittaaksesi potentiaaliset B2B-asiakkaat. Luo kiinnostavaa sisältöä ja ota käyttöön automaation mahdollistamat tehokkaat prosessit.
 4. Verkostoidu: Osallistu alan tapahtumiin ja verkostoi muiden yritysten kanssa. Verkostoituminen voi avata uusia mahdollisuuksia ja auttaa sinua luomaan suhteita potentiaalisiin asiakkaisiin.
 5. Mittaa ja analysoi: Seuraa ja analysoi hankintastrategiasi tuloksia. Mittaa tavoitteitasi ja tee tarvittavat muutokset ja parannukset strategiaan.

B2B-asiakkaiden hankinta voi olla haastavaa, mutta oikeiden strategioiden ja menetelmien avulla voit saavuttaa menestystä. Mukauta hankintastrategiasi B2B-markkinoille ja hyödynnä kohdennettuja viestintäkanavia ja -menetelmiä tavoittaaksesi oikeat asiakkaat.