Edunsaaja

Mikä on edunsaaja?

Edunsaaja on henkilö, jolle annetaan oikeus saada etuja tai hyötyä. Edunsaajalla voi olla erilaisia ​​oikeuksia ja velvollisuuksia riippuen siitä, mihin edunsaaja liittyy. Esimerkiksi testamentilla voidaan nimetä edunsaaja, joka perii kuolinpesän varat; osakeomistajana edunsaaja voisi saada osinkoa yrityksestä; ja verotuksella voidaan antaa alennusta tietyille ihmisryhmille (esimerkkinä lapsilisiin).

Voiko tosiasiallinen edunsaaja olla yritys?

Kyllä, tosiasiallinen edunsaaja voi olla yritys. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka hyötyy taloudellisesti suorittamastaan ​​toiminnasta. Yritykset ovat usein tosiasiallisten edunsaajien roolissa, koska ne saavat rahaa tuotteidensa ja palveluidensa myynnistä sekä muista liiketoimintatoimista. Esimerkiksi yritys voisi ostaa raaka-aineita alhaiseen hintaan ja myydä niitä markkinahintoihin tehdakseen voittoa. Toisin sanoen yrityksen tulot lasketaan sen menojen vähennysten johdosta – mikroyritysten tapauksessa nimenomaan palkkojen ja materiaalien hankintamenojen vuoksi – minkä ansioiden avulla he pystyvät tarjoamaan työpaikkoja paikkakunnalle ja mahdollisuuden elantonsa ansaitsemiseen ihmisille.

Onko prokuristi edunsaaja?

Prokuristi ei ole edunsaaja. Prokuristilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on valtuudet toimia yrityksen puolesta ja tehdä päätöksiä sen nimissä. Prokuristin asema perustuu lakiin ja huolehtii siitä, että yritys noudattaa lakeja ja sopimuksia. Edunsaajalla taas tarkoitetaan henkilöitä, joille annetaan etuoikeus saada hyötyjä esimerkiksi rahallisesti tai muuten materiaalisesti. Nimenomaisestikin prokuristilla eivy ole mitkaa erityisi etuoikeuksia suhteessa muihin osapuoliin liittyen yritystoimintaan, vaan se on enemminkkin vastuuhenkilön rooli organisaatiossa.