Epäsuorat hankinnat

Epäsuorat hankinnat ovat olennainen osa yrityksen hankintoja. Niitä ei suoraan myydä eteenpäin, vaan ne ovat tarpeellisia yrityksen toiminnan tukemiseksi. Epäsuorat hankinnat kattavat monia erilaisia tuotteita ja palveluita, ja ne voivat vaihdella yrityksen toimialasta riippuen.

Epäsuorien hankintojen kategoriat voivat sisältää esimerkiksi toimistolaitteet, puhelinkulut, markkinointimateriaalit ja kiinteistökulut. Näitä hankintoja ei välttämättä huomata samalla tavalla kuin tuotteita, joita yritys myy suoraan asiakkailleen, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä yrityksen päivittäiselle toiminnalle.

On tärkeää ymmärtää, että epäsuorat hankinnat eroavat suorista hankinnoista. Suorat hankinnat liittyvät tuotteisiin, joita yritys myy eteenpäin asiakkailleen, kun taas epäsuorilla hankinnoilla tuetaan ja mahdollistetaan yrityksen omaa toimintaa. Epäsuorien hankintojen arvo ja merkitys vaihtelevat yrityksestä toiseen, ja siksi on tärkeää, että yritys arvioi ja hallinnoi näitä hankintoja tehokkaasti.

Seuraavaksi sukellamme syvemmälle epäsuoriin hankintoihin ja tarkastelemme niitä suhteessa suoriin hankintoihin. Ymmärtäminen näiden kahden eron välillä auttaa meitä hahmottamaan, miksi epäsuorilla hankinnoilla on oma merkityksensä ja miten niiden arvoa voidaan parantaa yritykselle.

Jatka lukemista löytääksesi lisää mielenkiintoisia yksityiskohtia ja näkökulmia epäsuorista hankinnoista.

Epäsuorat hankinnat vs. suorat hankinnat

Epäsuorat hankinnat eroavat merkittävästi suorista hankinnoista monilla eri tavoilla. Tarkastellessamme näitä eroja voimme paremmin ymmärtää epäsuorien hankintojen ainutlaatuisuutta ja haasteita.

Yksi tärkeä ero epäsuorien ja suorien hankintojen välillä on niiden luonne. Suorat hankinnat liittyvät suoraan yrityksen ydintoimintaan ja tuotteiden myyntiin asiakkaille. Niitä ovat esimerkiksi raaka-aineet, tuotantolaitteet ja varastoitavat tavarat. Toisaalta epäsuorat hankinnat tukevat yrityksen päivittäistä toimintaa, mutta niitä ei myydä asiakkaille. Tällaisia ​​hankintoja voivat olla esimerkiksi toimistolaitteet, IT-palvelut, markkinointimateriaalit ja kiinteistön ylläpito.

Epäsuorat hankinnat voivat myös olla haastavampia hallita kuin suorat hankinnat. Epäsuorien hankintojen keskimääräinen toimittajakustannus on yleensä pienempi, mutta toisaalta niissä voi olla enemmän eri toimittajia ja hankintojen tekeminen voi olla hajautettua. Lisäksi epäsuorat hankinnat voivat sisältää ”maverick spend” -ostoksia eli hankintoja, jotka tehdään ilman organisaation hyväksyntää tai keskitettyä hallintaa.

Epäsuorat hankinnat edellyttävät myös erilaista lähestymistapaa ja osaamista kuin suorat hankinnat. On tarpeen sitouttaa laajempia sidosryhmiä ja hyödyntää monipuolista asiantuntemusta useista eri tavarantoimittajista. Lisäksi tarvitaan kurinalaisia ​​prosesseja ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat tehokasta hallintaa ja kustannusten optimointia epäsuorissa hankinnoissa.