Futuuri

Mikä on futuuri?

Futuuri on tulevaisuuden aikamuoto, jota käytetään kertomaan tapahtumista, jotka tapahtuvat jonkin ajan kuluttua. Futuurin muodostavat verbin muodot, joita käytetään ilmaisemaan toimintaa tai tapahtumaa, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Futuurin muodot voivat olla sekä passiivisia että aktiivisia. Passiivisessa futuurissa verbi on muodossa ”will be + pääverbi”. Aktiivisessa futuurissa verbi on muodossa ”will + pääverbi”. Futuurin muodot voidaan myös yhdistää muihin aikamuotoihin, kuten imperfektiin ja perfektiin, luodakseen erilaisia tulevaisuuden aikamuotoja.

Mikä ero on Futuurilla ja Termiinillä?

Futuurilla ja Termiinillä on molemmilla erilaiset ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Futuurit ovat johdannaissopimuksia, joissa kaksi osapuolta sopivat ostavansa tai myymänsä tietyn määrän tiettyä hyödykettä tulevaisuudessa sovittuna ajankohtana ja sovitulla hinnalla. Futuurien avulla sijoittajat voivat suojata itseään markkinoiden volatiliteetilta ja saada etua markkinoiden muutoksista.

Termiinit ovat myös johdannaissopimuksia, mutta ne ovat lyhyempiä kuin futuurit. Termiiinit ovat sopimuksia, joissa kaksi osapuolta sopivat ostavansa tai myymänsä tietyn määrän tiettyä hyödykettä tietyllä ajankohtana ja sovitulla hinnalla. Termiiinien avulla sijoittajat voivat suojata itseään markkinoiden volatiliteetilta ja saada etua markkinoiden muutoksista. Erona futuureihin on se, että termiinien sopimukset ovat lyhyempiä ja niiden sopimuskaudet ovat yleensä alle vuoden.