Gini-indeksi

Mikä on Gini indeksi?

Gini indeksi on mittari, joka kuvaa tuloerojen suuruutta yhteiskunnassa. Se on nimetty italialaisen taloustieteilijän Corrado Ginin mukaan, joka kehitti sen vuonna 1912. Indeksi on laskettu jakamalla kahden eri jakauman välinen erotus kahden samankokoisten jakauman väliseen erotukseen.

Indeksin arvo vaihtelee nollasta (tasainen tulojakauma) yhteen (epätasa-arvoinen tulojakauma). Mitä korkeampi Gini-indeksin arvo on, sitä epätasaisempi tulojakauma on. Yleensä Gini-indeksiä käytetään kuvaamaan yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista epätasa-arvoa. Se on yksi yleisimmistä ja käytetyimmistä mittareista, joita käytetään arvioimaan yhteiskuntien välistä epätasa-arvoa.