Geometrinen keskiarvo – Esimerkki ja soveltaminen

Geometrinen keskiarvo on laskentametodi, jota käytetään sijoitusten tai salkun tuoton määrittämiseen. Se on keskiarvojen laskentatapa, joka huomioi korkoa korolle -ilmiön. Geometrinen keskiarvo ottaa huomioon useita tuottoja ja se on erityisen hyödyllinen sijoitusportfolion kaltaisissa sarjoissa, jotka osoittavat sarjakorrelaatiota. Tämä menetelmä tarjoaa tarkemman mittauksen todellisesta tuotosta, koska se ottaa huomioon vuosittaisen koron kertymisen.

Kuinka lasketaan geometrinen keskiarvo?

Esimerkki laskentamenetelmästä

Geometrisen keskiarvon laskeminen voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta se voidaan helposti suorittaa seuraavien vaiheiden avulla:

  1. Kerää tarvittavat tuottoluvut.
  2. Kerro kaikki tuottoluvut keskenään.
  3. Ota laskettujen tuottolukujen määrän juuri, joka vastaa niiden summaa.

Esimerkiksi, jos sinulla on kolme tuottoa vuosittain 5%, 10%, ja 15%, geometrisen keskiarvon laskeminen tapahtuu seuraavasti:
(1 + 0.05) * (1 + 0.1) * (1 + 0.15) = 1,32825

Tämän jälkeen otetaan tuottoluvun kuutiojuuri, koska niitä oli alun perin kolme.
∛1,32825 = 1,0992

Joten geometrinen keskiarvo näissä esimerkin tuottoissa on 1,0992
tai 9,92 %.

Käytännön vinkit laskennan helpottamiseksi

Geometrisen keskiarvon laskemiseksi voit käyttää myös laskimen, taulukkolaskentaohjelman tai erityisiä laskentasovelluksia, jotka on suunniteltu sijoitusten tuoton määrittämiseen. Nämä työkalut automatisoivat laskentaprosessin ja varmistavat tarkan ja tehokkaan tulos.

Excelissä: =GEOMEAN(numero1;numero2;…)

edellisen esimerkin saat kaavalla: =GEOMEAN(1,05;1,1;1,15)

Geometrisen keskiarvon hyödyt sijoittajalle

Korkoa korolle -ilmiön vaikutus

Geometrinen keskiarvo ottaa huomioon korkoa korolle -ilmiön, mikä tarjoaa tarkemman kuvan sijoitusten todellisesta tuotosta. Korkoa korolle -ilmiö tarkoittaa sitä, että kertynyt tuotto sijoitetaan takaisin ja tuottaa itselleen uutta tuottoa. Geometrinen keskiarvo huomioi tämän ilmiön, mikä tarjoaa paremman käsityksen sijoitusten pitkäaikaisesta suorituskyvystä.

Tarkempi tulos sijoitusportfolion tuotosta

Sijoitusportfolio koostuu useista eri sijoituksista, ja niiden tuottojen yhdistäminen voi olla haastavaa aritmeettisella keskiarvolla. Geometrinen keskiarvo tarjoaa tarkemman kuvan portfolion todellisesta tuotosta, koska se ottaa huomioon eri sijoituksien väliset suhteet ja painottaa suurempia tuottoja enemmän. Tämä auttaa sijoittajia saamaan paremman käsityksen portfolion suorituskyvystä ja tekemään älykkäämpiä päätöksiä.

Käyttötarkoitukset

Geometrista keskiarvoa käytetään laajasti eri aloilla ja tilanteissa. Sen avulla voidaan laskea tarkkoja keskiarvoja esimerkiksi sijoitusten tuotoista tai erilaisten indeksien arvoista. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun luvut ovat suuruudeltaan erilaisia ja niiden välillä on suhteita, jotka halutaan ottaa huomioon keskiarvon laskemisessa.

Yksi yleinen käyttötarkoitus geometriselle keskiarvolle on sijoitusten tuottojen laskeminen. Sijoittajat voivat käyttää geometrista keskiarvoa arvioidakseen sijoitusten todellista tuottoa korkoa korolle -ilmiön huomioon ottaen. Sen lisäksi geometrinen keskiarvo auttaa sijoittajia ymmärtämään paremmin sijoitustensa pitkän aikavälin suorituskykyä.

Lisäksi geometrista keskiarvoa voidaan käyttää erilaisten tilastojen ja indikaattoreiden laskemisessa. Esimerkiksi taloustieteilijät voivat käyttää sitä laskiessaan talouskasvun keskiarvoa tai inflaation vuotuista keskiarvoa.