Hankinta

Milloin hankintalaki tuli voimaan?

Hankintalaki tuli voimaan 1.7.2018. Se on uusi laki, joka korvaa aiemman hankintalain ja korvaa myös EU:n hankintadirektiivin. Laki säätelee julkisten hankintojen toteuttamista ja tarkoittaa, että julkiset hankinnat on tehtävä avoimesti, läpinäkyvästi ja tasapuolisesti. Laki sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat hankintojen kilpailuttamista, tarjousten arviointia ja hankintasopimusten tekemistä. Laki sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat hankintojen valvontaa ja hankintojen valvontaviranomaisen toimivaltaa. Laki on tarkoitettu edistämään julkisten hankintojen tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä sekä parantamaan julkisten hankintojen kilpailukykyä.