Miksi maat eivät kuulu EU

Miksi Islanti ei kuulu EU?

Islanti ei kuulu EU:hen, koska se ei ole jäsenvaltio. Islanti on itsenäinen valtio, joka on ollut itsenäinen vuodesta 1918. Islanti on kuitenkin ollut Euroopan talousalueen (ETA) jäsen vuodesta 1994. ETA:n jäsenvaltiot voivat vapaasti vaihtaa tavaroita ja palveluita toistensa kanssa, ja Islanti on hyötynyt tästä.

Islanti on kuitenkin ollut kiinnostunut liittymään EU:hun, mutta se on ollut epäonnistunut. Islanti on yrittänyt liittyä EU:hun vuodesta 2009, mutta se on joutunut lopettamaan hakemuksensa vuonna 2015. Tämä johtui siitä, että Islanti ei voinut täyttää kaikkia EU:n vaatimuksia, kuten pakolaispolitiikkaa ja kalastusoikeuksia.

Islanti on kuitenkin osoittanut kiinnostusta EU:hun liittymiseen, ja se on jatkanut neuvotteluja EU:n kanssa. Islanti on myös ottanut käyttöön useita EU:n säädöksiä, mukaan lukien ympäristö- ja kuluttajasäännökset. Islanti on myös ottanut käyttöön eurooppalaisen lainsäädännön, joka on samanlainen kuin EU:n lainsäädäntö.

Miksi Turkki ei ole vielä EU:n jäsen?

Turkin EU-jäsenyys on ollut keskustelun aiheena jo vuosia. Yksi syy siihen, miksi Turkki ei ole vielä EU:n jäsen, on se, että Turkki ei täytä kaikkia EU:n jäsenyysvaatimuksia. EU:n jäsenyys edellyttää, että jäsenmaat noudattavat EU:n sääntöjä ja periaatteita, kuten demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia. Turkki ei ole täysin noudattanut näitä periaatteita, mikä on estänyt sen jäsenyyden. Toinen syy Turkkiin liittyvään EU-jäsenyyteen liittyvään viivästykseen on se, että Turkki on suuri ja monimutkainen maa, jolla on monimutkainen historia ja kulttuuri. Tämä tekee jäsenyyden saavuttamisesta haastavamman. Lisäksi EU:n jäsenmaiden on oltava valmiita hyväksymään Turkki osaksi unionia. Monet EU-maat ovat epäluuloisia Turkista ja pelkäävät, että sen jäsenyys voisi vaikuttaa negatiivisesti unionin talouteen ja turvallisuuteen. Koska Turkki ei täytä kaikkia EU:n jäsenyysvaatimuksia ja koska monet EU-maat ovat epäluuloisia Turkista, Turkki ei ole vielä EU:n jäsen.