Hypoteesin testaus

Milloin nollahypoteesi jää voimaan?

Nollahypoteesi ei ole voimassa määritelty aikajakso, vaan se on teoreettinen malli, joka kuvaa maailmankaikkeuden laajenemista. Nollahypoteesi perustuu Albert Einsteiniin ja hänen yleiseen suhteellisuusteoriaansa, ja se olettaa, että maailmankaikkeus on tasainen ja homogeeninen ja että se laajenee nopeudella, joka on riippuvainen sen sisällä olevan materian massasta.

Nollahypoteesi on edelleen voimassa, koska se on edelleen hyväksyttävä malli maailmankaikkeuden laajenemisesta. Se on edelleen yleinen teoria, jota tutkijat käyttävät maailmankaikkeuden laajenemisen ymmärtämiseen. Vaikka nollahypoteesin oletukset eivät ole täysin tarkkoja, se tarjoaa edelleen hyvän lähtökohdan maailmankaikkeuden laajenemisen tutkimiseen.

Milloin nollahypoteesi hylätään?

Nollahypoteesi hylätään, kun sen ennusteet eivät vastaa havaintoja. Nollahypoteesin tarkoitus on selittää havaintoja ja antaa ennusteita siitä, mitä tapahtuu tietyissä olosuhteissa. Jos nämä ennusteet eivät vastaa havaintoja, hypoteesi hylätään.

Nollahypoteesi voi myös hylätä, jos se ei ole yhteensopiva muiden teorioiden kanssa. Esimerkiksi, jos nollahypoteesi ei ole yhteensopiva luonnonvoimien teorian kanssa, se voidaan hylätä.