Tulot

Mikä on tulot?

Tulot ovat kaikki rahalliset tai muut hyödykkeet, jotka saadaan työstä, liiketoiminnasta, sijoituksista tai muista lähteistä. Tuloilla tarkoitetaan yleensä verotettavia tuloja, kuten palkkatuloja, eläkkeitä, yrittäjän tuloa ja ansiotuloa. Tulot voivat myös sisältää verovapaita tuloja, kuten sosiaaliturva- ja eläketulot, osinkotulot ja pääomatulot. Tulojen lähteet voivat olla moninaisia, ja ne voivat vaihdella eri maissa.