Kassavirta

Kassavirta tarkoittaa rahaliikenteen määrää, joka syntyy yrityksen toiminnasta. Se sisältää tuotot ja menot sekä kulut ja tulot. Kassavirta on erityisen tärkeä taloudellisen suorituskyvyn arvioinnissa.

Mikä on kassavirta?

Kassavirta on taloudellinen mittari, joka kuvaa yrityksen rahavirtoja. Se kertoo, kuinka paljon rahaa yritys saa ja käyttää eri toimintojensa kautta. Kassavirta voi olla positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että yritys saa enemmän rahaa kuin se menettää, ja negatiivinen kassavirta tarkoittaa, että yritys menettää enemmän rahaa kuin se saa.

Kassavirran laskentaan voidaan käyttää erilaisia laskentamenetelmiä, joista yleisimmin käytetty on tuloslaskelma. Tuloslaskelmassa lasketaan yrityksen tulot ja menot ja verrataan niitä toisiinsa. Jos tulot ovat suuremmat kuin menot, yrityksellä on positiivinen kassavirta. Jos taas menot ovat suuremmat kuin tulot, yrityksellä on negatiivinen kassavirta.

Kassavirran avulla voidaan arvioida yrityksen taloudellista tilannetta ja sen mahdollisuuksia investoida ja laajentua. Yrityksen pitkän aikavälin menestyksen ja taloudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että se pystyy tuottamaan positiivista kassavirtaa vuodesta toiseen.

Kassavirran avulla voidaan myös arvioida yrityksen likviditeetti eli sen mahdollisuus maksaa velkojaan ajallaan. Jos yrityksellä on positiivinen kassavirta, se voi helposti maksaa velkojaan ajallaan ja sijoittaa varojaan uusiin projekteihin. Jos taas yrityksellä on negatiivinen kassavirta, se voi olla vaikeuksissa velkojien maksujen suorittamisessa.

Esimerkki: Yritys A:lla on tuloslaskelmassaan seuraava tulos:

Tulot: 10 000 €

Menot: 8 000 €

Yritys A:lla on siis positiivinen kassavirta 2 000 €. Tämä tarkoittaa, että yritys sai 10 000 € ja menetti 8 000 €, jolloin sillä jäi 2 000 € voittoa.