Kassanhallinta

Kassanhallinta tarkoittaa rahojen ja varojen hallinnointia, joka sisältää sekä tulojen että menojen kirjanpidon. Se voi myös sisältää taloudellisen suunnittelun ja budjetin laatimisen. Kassanhallinta auttaa yrityksiä seuraamaan rahoituslaitoksensa tilannetta ja tekemällä parempia talouspoliittisia päätöksiä.

Mitä tarkoittaa kassanhallinta?

Kassanhallinta on prosessi, jolla yritykset hallitsevat ja seuraavat rahavarojaan. Se sisältää toimintoja, kuten rahojen vastaanottamisen, laskujen maksamisen, pankkien kanssa tehtävien sopimusten tekemisen ja rahojen sijoittamisen. Kassanhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että yritys voi käyttää rahaa tarpeisiinsa ja että se voi myös saada takaisin sijoitetut varat.

Kassanhallinta voi sisältää useita erilaisia toimintoja, kuten:

• Rahojen vastaanottaminen: Yritykset voivat vastaanottaa rahaa asiakkailta, jotka ostavat tuotteita tai palveluita. Yritykset voivat myös saada rahoitusta ulkoisilta lähteiltä, kuten pankkeilta tai muista lainanantajista.

• Laskujen maksaminen: Yritykset maksavat laskujaan eri tavoin, kuten pankkisiirrolla, luottokortilla tai käteisellä.

• Pankkien kanssa tehtävien sopimusten tekeminen: Yritykset voivat tehdä sopimuksia pankkien kanssa, jotta ne voivat saada tarvitsemaansa rahoitusta. Nämä sopimukset voivat sisältää esimerkiksi lainojen takaisinmaksusuunnitelmia ja talletussopimuksia.

• Rahojen sijoittaminen: Yritykset voivat sijoittaa rahojaan erilaisiin tuotteisiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin. Tämä auttaa yritystä tuottamaan lisätuloja ja vahvistamaan taloudellista asemaansa.