Käteisarvon henkivakuutus

Käteisarvon henkivakuutus on vakuutustyyppi, joka tarjoaa suojaa käteisen rahan menetyksen tai varastamisen tapauksessa. Vakuutuksesta maksetaan korvaus, jos omistaja ei saa takaisin sijoitettuaan rahansa.

Mitä henkivakuutus ei korvaa?

Henkivakuutus ei korvaa tapaturmia, sairauksia tai muita terveydellisiä ongelmia. Henkivakuutus ei myöskään korvaa rikoksista aiheutuneita vahinkoja, kuten esimerkiksi varkauden tai huijauksen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Henkivakuutus ei myöskään korvaa henkilökohtaisia menetyksiä, kuten esimerkiksi henkilökohtaisen omaisuuden tai muistojen menetystä. Henkivakuutus ei myöskään korvaa tapahtumia, jotka ovat seurausta henkilön omasta huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta, kuten esimerkiksi liikenneonnettomuuksia, joissa henkilö on syyllistynyt rikkomukseen.

Kuka ei saa henkivakuutusta?

Henkivakuutusta ei saa henkilö, joka on jo sairastunut vakavaan sairauteen tai jolla on ollut vakavia sairauksia aiemmin. Esimerkiksi henkilö, jolla on syöpä, ei saa henkivakuutusta. Myös henkilö, jolla on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus, ei saa henkivakuutusta. Henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia tai joilla on ollut alkoholismi tai huumeiden käyttö, ei myöskään saa henkivakuutusta. Lisäksi henkilöt, jotka ovat yli 65-vuotiaita, eivät yleensä saa henkivakuutusta.

Mitä turvan henkivakuutus korvaa?

Turvan henkivakuutus on vakuutustyyppi, joka korvaa kuoleman tai vamman tapahtuessa. Vakuutus korvaa vakuutettua henkilöä tai hänen perhettään taloudellisesti. Vakuutuksen voi ottaa itselleen tai läheiselleen.

Vakuutuksen avulla vakuutettu saa korvauksen, jos hän menehtyy tai saa vamman. Korvaus maksetaan vakuutetulle tai hänen perheelleen. Vakuutuksen voimassaoloaika on yleensä 5–30 vuotta ja se voi sisältää myös elinikäisen suojan.

Korvaus maksetaan, jos vakuutettu menehtyy tai saa vamman, joka aiheuttaa pysyvän haitan. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi fyysinen tai henkinen vamma, joka vaikuttaa vakuutetun elämänlaatuun pitkällä aikavälillä.

Vakuutuksesta maksettava korvaus voi olla esimerkiksi pienempi kertakorvaus tai suurempi elinikäinen korvaus. Kertakorvauksen suuruus riippuu siitä, miten paljon vakuutetulle on maksettu vuosittain ja miten paljon hän on maksanut vakuutusta. Elinikäisen korvauksen suuruus riippuu siitä, miten paljon vakuutetulle on maksettu ja miten paljon hän on maksanut vakuutusta.

Vakuutuksella voidaan myös turvata lapsia ja nuoria aikuisia. Tässä tapauksessa vanhemmat voivat ottaa lapsilleen turvan henkivakuutuksen, jonka avulla he saavat taloudellista turvaa lapsensa menehtyessä tai sairastuessa pysyvästi.

Mikä estää henkivakuutuksen saannin?

Henkivakuutuksen saannin estämiseen voi olla useita syitä. Yksi yleisimmistä syistä on terveydentila. Jos henkilöllä on jokin vakava sairaus, kuten sydänsairaus tai diabetes, hän voi olla liian riskialtista vakuutusyhtiölle ja hänen hakemuksensa hylätään. Toinen syy voi olla ikä. Useimmat vakuutusyhtiöt eivät myönnä henkivakuutusta alle 18-vuotiaille tai yli 65-vuotiaille. Myös henkilön elintavat voivat estää henkivakuutuksen saannin. Jos henkilö tupakoi, juo alkoholia tai harrastaa muuta riskialtista toimintaa, hänen hakemuksensa voidaan hylätä. Lisäksi henkilön taustalla voi olla muita tekijöitä, jotka voivat estää henkivakuutuksen saannin, kuten aiemmat vakuutuskorvaukset tai lainanantajan luottohistoria.