Velkasuhde

Mitä tarkoittaa velkasuhde?

Velkasuhde on suhde, joka kuvaa yrityksen velan määrää suhteessa sen omaan pääomaan. Se on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista, jotka kuvaavat yrityksen taloudellista tilannetta. Velkasuhde kertoo, kuinka paljon yritys on velkaa suhteessa omaan pääomaansa. Yrityksen velkasuhde lasketaan jakamalla yrityksen velat omaan pääomaan. Yrityksen velkasuhde on yleensä esitetty prosentteina. Mitä suurempi velkasuhde on, sitä suurempi osa yrityksen pääomasta on velkaa. Yrityksen velkasuhde voi olla hyvä tai huono. Hyvä velkasuhde tarkoittaa, että yritys on vähemmän velkaa suhteessa omaan pääomaansa. Huono velkasuhde tarkoittaa, että yritys on enemmän velkaa suhteessa omaan pääomaansa.

Milloin velka erääntyy?

Velka erääntyy, kun velanottaja on velvollinen maksamaan velan takaisin velkojalle. Erääntymispäivä on yleensä määritelty velkakirjassa tai muussa velkakirjalainassa. Erääntymispäivä voi olla joko kiinteä tai muuttuva. Kiinteä erääntymispäivä on päivä, jolloin velanottaja on velvollinen maksamaan velan takaisin velkojalle. Muuttuva erääntymispäivä on päivä, jolloin velanottaja on velvollinen maksamaan velan takaisin velkojalle, mutta erääntymispäivää voidaan muuttaa velkakirjan ehtojen mukaisesti.

Mitä tapahtuu kun velka vanhenee?

Kun velka vanhenee, se tarkoittaa, että velan maksamatta jättäminen on jatkunut niin kauan, että velkoja on oikeutettu toimimaan saadakseen velan takaisin. Tämä voi sisältää laskujen lähettämisen, puhelun soittamisen velalliselle, velallisen omaisuuden myymisen tai oikeudenkäynnin aloittamisen.

Velallisen on maksettava velka tai neuvoteltava velkojan kanssa maksusuunnitelmasta, jotta velka ei vanhene. Jos velka vanhenee, velkoja voi aloittaa oikeudenkäynnin velallisen omaisuuden saamiseksi. Tämä voi sisältää velallisen omaisuuden myymisen tai velallisen palkanpidätyksen. Velallisen on myös maksettava oikeudenkäynnin kustannukset.

Velallinen voi myös saada velkojalta perintäkirjeitä ja puheluita. Velkoja voi myös lähettää velalliselle perintähuomautuksen, joka on virallinen ilmoitus velalliselle, että velka on vanhentunut ja velkoja on oikeutettu toimimaan velan saamiseksi.

Jos velallinen ei maksa velkaa tai neuvottele velkojan kanssa maksusuunnitelmasta, velkoja voi aloittaa oikeudenkäynnin velallisen omaisuuden saamiseksi. Tämä voi sisältää velallisen omaisuuden myymisen tai velallisen palkanpidätyksen. Velallisen on myös maksettava oikeudenkäynnin kustannukset.

Jos velallinen ei maksa velkaa tai neuvottele velkojan kanssa maksusuunnitelmasta, velkoja voi myös lähettää velalliselle velkajärjestelypyynnön. Velkajärjestelypyynnössä velkoja pyytää velallista maksamaan velka tai neuvottelemaan velkojan kanssa maksusuunnitelmasta. Jos velallinen ei tee mitään näistä, velkoja voi aloittaa oikeudenkäynnin velallisen omaisuuden saamiseksi.

Onko velka pääomaa?

Ei, velka ei ole pääomaa. Pääoma on omaisuutta, joka on omistettu yritykselle tai yksityiselle henkilölle ja jota käytetään tuottamaan lisää tuloja. Velka taas on velvoite, joka on otettu vastaan ja jonka tarkoituksena on maksaa takaisin lainanantajalle. Velka ei tuota lisää tuloja, vaan se on maksettava takaisin lainanantajalle.