Keynesiläinen taloustiede

Miksi Suomen valtion kannattaa harjoittaa niin sanottua keynesiläistä talouspolitiikkaa?

Keynesiläinen talouspolitiikka on talouspolitiikan lähestymistapa, jonka mukaan valtion tulisi harjoittaa aktiivista talouspolitiikkaa vahvistaakseen taloudellista kasvua ja vähentääkseen työttömyyttä. Keynesiläisen talouspolitiikan avulla valtio voi vaikuttaa talouteen tarjoamalla tukia ja verohelpotuksia yrityksille ja kuluttajille, sekä sijoittamalla rahaa infrastruktuuriin ja palveluihin.

Keynesiläinen talouspolitiikka on erityisen hyödyllinen Suomelle, koska se auttaa vahvistamaan talouden kasvua ja työllisyyttä. Tämän lisäksi se auttaa vähentämään epätasa-arvoa ja parantamaan elintasoa. Talouspolitiikan avulla voidaan myös edistää innovaatioita ja uusien teknologioiden kehittämistä, mikä voi tuoda lisää työpaikkoja ja lisätä talouden kilpailukykyä. Lisäksi talouspolitiikka voi auttaa vähentämään velkaantumista ja vahvistamaan valtion taloudellista tilannetta.