Kommandiittiyhtiö

Mitä on kommandiittiyhtiö?

Kommandiittiyhtiö on yritysmuoto, joka on suosittu erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Se on yhdistelmä osakeyhtiöstä ja toiminimiyrityksestä. Kommandiittiyhtiössä on kaksi tai useampia osakkeenomistajia, joista toinen on kommandiittiyhtiön edustaja ja toinen on kommandiittiyhtiön omistaja. Kommandiittiyhtiössä edustaja vastaa yrityksen toiminnasta ja omistaja vastaa yrityksen taloudellisesta vastuusta.

Kommandiittiyhtiössä edustaja vastaa yrityksen toiminnasta ja omistaja vastaa yrityksen taloudellisesta vastuusta. Edustaja vastaa yrityksen toiminnan johtamisesta ja hallinnosta sekä yrityksen sopimusten noudattamisesta. Omistaja puolestaan vastaa yrityksen velvoitteista ja vastuista. Omistaja ei ole vastuussa yrityksen toiminnasta, vaan hänen vastuunsa rajoittuu yrityksen velvoitteiden maksamiseen.

Kommandiittiyhtiö on hyvä vaihtoehto pienille ja keskisuurille yrityksille, koska se tarjoaa sekä edustajalle että omistajalle suuren määrän liiketoimintaedellytyksiä ja -mahdollisuuksia. Yrityksen voi perustaa helposti ja nopeasti, ja se tarjoaa myös suuren määrän verovähennyksiä. Lisäksi kommandiittiyhtiössä omistajan henkilökohtainen omaisuus on suojattu yrityksen velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvilta riskeiltä.

Mitä ero on avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön?

Avoin yhtiö on yritysmuoto, jossa yhtiön osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja velvoitteista henkilökohtaisesti. Avoimessa yhtiössä osakkailla on suora omistusoikeus yhtiöön ja heillä on oikeus osallistua yhtiön päätöksentekoon. Avoimessa yhtiössä osakkailla on myös oikeus saada yhtiön voittoja ja kantaa vastuu yhtiön tappioista.

Kommandiittiyhtiö on yritysmuoto, jossa yhtiössä on sekä komentajia että kommandiittiosakkaita. Komentajat ovat vastuussa yhtiön veloista ja velvoitteista henkilökohtaisesti, samoin kuin avoimessa yhtiössä. Kommandiittiosakkailla ei kuitenkaan ole omistusoikeutta yhtiöön, eivätkä he voi osallistua yhtiön päätöksentekoon. Heille maksetaan vain yhtiön voitot, mutta he eivät ole vastuussa yhtiön tappioista.