Komplementti

Komplementti on sanan tai lauseen osana käytetty sana, joka antaa lisätietoa puhujan ajatuksista. Se voi olla esimerkiksi adjektiivi, adverbi tai prepositio, ja se auttaa vahvistamaan puhujan pointin.

Mikä on Komplementti?

Komplementti on kielitieteellinen termi, joka viittaa siihen, että kahden sanan tai lauseen osat täydentävät toisiaan. Komplementti voi olla joko substantiivi, verbi, adjektiivi tai adverbi. Esimerkkejä komplementeista ovat:

Substantiivi:

”Kirja ja kynä” – Kirja ja kynä ovat komplementteja, koska ne täydentävät toisiaan.

Verbi:

”Hän syö ja juo” – Syö ja juo ovat komplementteja, koska ne täydentävät toisiaan.

Adjektiivi:

”Hän on hyvä ja rehellinen” – Hyvä ja rehellinen ovat komplementteja, koska ne täydentävät toisiaan.

Adverbi:

”Hän puhuu nopeasti ja hiljaa” – Nopeasti ja hiljaa ovat komplementteja, koska ne täydentävät toisiaan.