Likviditeetin kattavuussuhde

Mitä on likviditeetti?

Likviditeetti on taloudellinen mittari, joka kuvaa yrityksen tai yhteisön kykyä maksaa velkojaan ja suorittaa muita velvoitteitaan. Se osoittaa, kuinka nopeasti yritys voi muuttaa omaisuutensa rahaksi. Likviditeetin mittaamiseksi käytetään useita erilaisia ​​mittareita, kuten pääomataseen suhde, varojen ja velkojen suhde ja likviditeettitaso. Yrityksen likviditeetti on tärkeä, koska se auttaa yritystä hallitsemaan talouttaan ja välttämään taloudellisia ongelmia.