Luototusaste

Mikä on Luototusaste?

Luototusaste on mittari, joka kuvaa yrityksen tai henkilön luottokelpoisuutta. Se mittaa, kuinka hyvin yritys tai henkilö pystyy maksamaan velkojaan ajallaan. Luototusasteen arvo vaihtelee eri luotonantajien ja luottolaitosten välillä, ja se voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Positiivinen luototusaste tarkoittaa, että yritys tai henkilö on hyväksytty luottojen saamiseen, ja negatiivinen luototusaste tarkoittaa, että yritys tai henkilö ei ole hyväksytty luottojen saamiseen. Luototusasteen arvo vaikuttaa siihen, kuinka paljon luottoa yritys tai henkilö voi saada ja millaisia ehtoja heille tarjotaan.