Luottamusväli

Luottamusväli tarkoittaa suhdetta, jossa kaksi osapuolta luottavat toisiinsa ja ovat valmiita tekemään yhteistyötä. Se on vuorovaikutussuhde, joka perustuu molempien osapuolten väliseen luottamukseen ja avoimuuteen. Luottamusväli edellyttää myös sitoutumista ja vastavuoroista arvostusta sekä molempien osapuolten oikeudenmukaisuutta.

Mitä tarkoittaa 95% luottamusväli?

95% luottamusväli tarkoittaa, että 95 prosenttia aineiston jakaumasta on sisällytetty luottamusväliin. Luottamusväli on arvojen välinen alue, joka antaa arvioita tutkimuksen tuloksista. Se kertoo, kuinka luotettavasti tutkimustulokset voidaan yleistää koko väestöön.

Esimerkiksi, jos tutkimukseen osallistui 100 ihmistä ja 95% luottamusväli oli 5-15, se tarkoittaa, että 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ihmisistä sai tuloksen 5-15. Tämä tarkoittaa, että 95 prosenttia väestöstä saa samanlaisen tuloksen.

Toinen esimerkki on, jos tutkimukseen osallistui 1000 ihmistä ja 95% luottamusväli oli 10-20, se tarkoittaa, että 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ihmisistä sai tuloksen 10-20. Tämä tarkoittaa, että 95 prosenttia väestöstä saa samanlaisen tuloksen.