ROI: Miten lasketaan ROI?

ROI eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yrityksen kannattavuuden mittari, joka kertoo kuinka suuri osuus sijoitetusta pääomasta tuottaa voittoa. Se lasketaan jakamalla yrityksen liikevoitto sijoitetun pääoman määrällä. Tuottoprosentin avulla yritys voi arvioida omaa kannattavuuttaan ja hahmottaa kehityskohteita. Miten lasketaan ROI?:

ROI = (tuotto/sijoitettu pääoma) x 100.

Tämä antaa prosentuaalisen arvon sijoitetun pääoman tuotolle. Esimerkiksi, jos sijoitit 100 euroa ja sait 150 euroa takaisin, ROI olisi 50 prosenttia. ((150-100)/100)*100%

ROI:n laskeminen kannattaa

Huomioi, että ROI:n laskentatapa voi vaihdella hieman riippuen siitä, mitä tuotoksi katsotaan ja miten sijoitetun pääoman arvo määritetään.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yrityksen kannattavuuden mittari, joka kertoo kuinka suuri osuus sijoitetusta pääomasta tuottaa voittoa. Se lasketaan jakamalla yrityksen liikevoitto sijoitetun pääoman määrällä.

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan hyödyntää yrityksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Se auttaa yritystä vertailemaan omaa kannattavuuttaan muihin yrityksiin ja hahmottamaan, missä kehityskohteissa on parantamisen varaa. Tuottoprosentin avulla yritys voi myös arvioida, kannattaako sijoittaa uusiin koneisiin tai kannattaako sen laajentaa toimintaansa.

Esimerkkilasku: Jos yrityksellä on liikevoittoa 100 000 euroa ja sijoitetun pääoman määrä on 500 000 euroa, niin sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 100 000 / 500 000 = 0,2 eli 20 %. Tämä tarkoittaa, että jokainen sijoitettu euro tuottaa voittoa 20 senttiä.