Sijoitettu pääoma – mitä on sijoitettu pääoma?

Mitä on sijoitettu pääoma? Sijoitettu pääoma tarkoittaa rahaa tai muuta varallisuutta, joka on sijoitettu yritykseen, projektiin tai muuhun tuottavaan toimintaan. Tällä tavalla omistaja toivoo saavansa tuottoa ja mahdollisesti kasvattaa varallisuuttaan.

Sijoitettu pääoma voidaan jakaa useisiin eri luokkiin riippuen siitä, mistä se on peräisin ja mihin se on sijoitettu. Yleisesti ottaen sijoitettu pääoma voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:

  1. Oma pääoma: Tämä on pääomaa, joka on peräisin yrityksen omistajalta tai omistajien ryhmältä. Se voi olla esimerkiksi omistajan säästöjä tai omaisuutta, joka on myyty sijoitusmielessä.
  2. Vieras pääoma: Tämä on pääomaa, joka on peräisin yrityksen ulkopuolisilta sijoittajilta tai rahoittajilta. Se voi olla esimerkiksi pankkilainaa.
Sijoitettu vieras pääoma
Pankkilaina on esimerkki vieraasta pääomasta

Sijoitetun pääoman määrä voi vaihdella suuresti eri yrityksissä. Esimerkiksi pienessä yrityksessä sijoitettu pääoma voi olla muutamia tuhansia euroja, kun taas suuremmassa yrityksessä se voi olla miljoonia tai jopa miljardeja euroja. Sijoitetun pääoman lähteet voivat olla esimerkiksi omistajan oma pääoma, lainarahat tai sijoittajien rahastot.

Sijoitetun pääoman tuotto voi olla esimerkiksi yrityksen voitto tai muu rahallinen hyöty, kuten arvonnousu sijoitetulle varallisuudelle. Tuotto voi myös olla epärahallinen, kuten uusien asiakkaiden tai työntekijöiden hankkiminen tai uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen.

Miksi sijoitetun pääoman tunteminen on tärkeää?

Sijoitetun pääoman käsite on tärkeä osa yritystoimintaa ja sijoittamista. Se auttaa omistajia ja sijoittajia arvioimaan, onko sijoitus kannattava ja tuottava, sekä vertaamaan eri sijoituskohteiden tuottoja toisiinsa. Onkin kannattavaa tutustua siihen, miten ROI lasketaan. ROI:lla tarkoitetaan sijoitetun pääoman tuottoa.

Miten sijoitetun pääoman tuotto lasketaan
Laskentatoimen taitaminen olisi hyödyksi myös monille futareille

Sijoitetun pääoman tunteminen on myös tärkeää, kun tehdään laskelmia yrityksen tulevasta kehityksestä ja tuotoista. Tämä auttaa ennakoimaan yrityksen tulevaa menestystä ja varautumaan mahdollisiin riskeihin. Sijoitetun pääoman tuntemisen avulla voidaan myös seurata yrityksen kehitystä ja tehdä tarvittavia muutoksia sen parantamiseksi.

Lisäksi sijoitetun pääoman tunteminen on tärkeää yrityksen lainojen hankkimisen kannalta. Lainanantajat tekevät usein lainapäätöksiä sijoitetun pääoman määrän perusteella, joten yrityksen on hyvä tiedostaa oma sijoitettu pääoma ja sen kehitys ennen lainan hakemista.