Neljä P

Mitä ovat markkinoinnin neljä P kirjainta?

Markkinoinnin neljä P:tä ovat tuote, hinta, paikka ja promootio. Tuote tarkoittaa sitä, mitä yritys tarjoaa asiakkailleen. Hinta viittaa siihen, kuinka paljon asiakkaan on maksettava tuotteesta. Paikka viittaa siihen, missä tuote on saatavilla. Promootio viittaa siihen, kuinka yritys markkinoi tuotteitaan. Yritykset voivat käyttää erilaisia markkinointistrategioita, kuten mainontaa, suhdetoimintaa, verkkomarkkinointia ja sosiaalista mediaa, tuotteidensa promotoimiseksi.