Osinko (ex-osinko)

Milloin on oikeutettu saamaan osinkoa?

Osinko on yrityksen omistajille maksettu osa yrityksen voitosta. Osinkoa maksetaan yleensä vuosittain, ja se on oikeutettu saamaan, kun yritys on tehnyt voittoa. Yrityksen hallituksen on päätettävä, kuinka paljon osinkoa jaetaan ja milloin se maksetaan. Osinkoja voidaan jakaa myös silloin, kun yritys ei ole tehnyt voittoa, mutta tämä on harvinaista. Osinkojen maksamiseen liittyy useita verotuksellisia ja lakisääteisiä vaatimuksia, jotka on otettava huomioon.

Milloin osake on ostettava jotta saa osingon?

Osake on ostettava ennen osinkojakopäivää, jotta saa osingon. Osinkojakopäivä on päivä, jolloin yhtiö maksaa osinkoa osakkeenomistajille. Yleensä osinkoja jaetaan kerran vuodessa, mutta joissakin tapauksissa se voi olla useammin. Osakkeenomistajat, jotka omistavat osakkeet ennen osinkojakopäivää, ovat oikeutettuja saamaan osingon. Osinkojakopäivän jälkeen ostetut osakkeet eivät ole oikeutettuja saamaan osingon.