Pääomavoitto

Pääomavoitto on voittoa, joka saadaan sijoitetun pääoman tuottamana. Se syntyy kun yrityksen tai henkilön omaisuuden arvo nousee ja se voidaan laskea erotuksena myyntihinnasta ja alkuperäisestä hankintahinnasta.

Paljonko vero on 10.000 € pääomatulosta?

Veron määrä riippuu henkilön tulotasosta ja veroprosentista. Pääomatuloilla tarkoitetaan yleensä sijoitusten tuottamia tuloja, kuten osinkoja, palkkioita ja arvopapereiden myyntivoittoja.

Suomessa pääomatulojen verokanta on 30 %. Tämä tarkoittaa, että 10 000 euron pääomatulosta maksetaan veroa 3 000 euroa. Esimerkiksi, jos henkilö saa 10 000 euron osinkotulon, hänen on maksettava veroa 3 000 euroa. Jos henkilö saa 10 000 euron myyntivoiton arvopapereista, hänen on maksettava veroa 3 000 euroa.