Selvitystila

Mikä on selvitystila?

Selvitystila on prosessi, jossa käsitellään tiettyä aihetta tai tapahtumaa tarkemmin ja syvällisemmin. Se voi sisältää tutkimusta, haastatteluja, dokumentin lukemista ja muuta analyysia. Selvitystilassa kerätään tietoa ja yhdistetään se toisiinsa, jotta voidaan saada selville asian oikea luonne ja syy-seuraussuhteet. Tämä auttaa ymmärtämään paremmin aiheen taustalla olevia tekijöitä ja antaa mahdollisuuden tehdä oikeita ratkaisuja.