Suuri lama

Mitä tarkoittaa suuri lama?

Suuri lama tarkoittaa taloudellista taantumaa, joka on laajamittaisempi ja kestää pidempään kuin normaali talouskriisi. Se on yleensä seurausta suuresta finanssikriisistä, joka voi olla seurausta useista eri tekijöistä, kuten inflaation noususta, velan määrän kasvusta, rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta tai maailmanlaajuisesta taloudellisesta epävarmuudesta. Suuri lama voi aiheuttaa suuria taloudellisia vaikeuksia, kuten työttömyyden nousua, investointien vähenemistä, hintojen nousua ja kulutuskysynnän vähenemistä. Se voi myös aiheuttaa valtiontalouden heikkenemisen ja velkaantumisen.

Mistä suuri lama johtui?

Suuri lama johtui useista eri tekijöistä, joista monet olivat taloudellisia ja poliittisia. Yksi tärkeimmistä syistä oli liian suuret velkaantumisasteet, jotka olivat kasvaneet vuosien ajan. Yritysten ja yksityisten velkaantuminen oli kasvanut niin paljon, että se oli vaikea maksaa takaisin. Tämän lisäksi maailmanlaajuinen finanssikriisi aiheutti myös suuren laman. Finanssikriisi alkoi Yhdysvalloissa, kun asuntomarkkinat romahtivat ja pankit alkoivat menettää rahaa. Tämän seurauksena pankit alkoivat olla varovaisempia lainojen myöntämisessä, mikä johti siihen, että yritykset ja yksityiset eivät voineet saada tarvitsemiaan lainoja.

Lisäksi suuri lama johtui myös maailmantalouden epätasapainosta. Maailmantalouden epätasapaino syntyi, kun Yhdysvaltain dollari oli liian vahva verrattuna muihin valuuttoihin. Tämä johti siihen, että Yhdysvaltain tuotteet olivat liian kalliita ulkomailla ja ulkomaisten tuotteiden hinnat olivat liian alhaisia Yhdysvalloissa. Tämä johti siihen, että Yhdysvaltain tuotteiden kysyntä väheni ja ulkomaisten tuotteiden kysyntä kasvoi. Tämä johti maailmantalouden epätasapainoon, joka aiheutti suuren laman.

Miten lama määritellään?

Lama on taloudellinen tilanne, jossa kokonaistuotanto, kulutus ja investoinnit laskevat. Se aiheuttaa yleensä suuren työttömyyden ja alhaisen inflaation. Lama voi olla seurausta monista eri tekijöistä, kuten rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, maailmanlaajuisesta talouskriisistä tai vakaan valuutan heikkenemisestä. Lama voi myös johtua poliittisista päätöksistä, kuten verojen korottamisesta tai sääntelyn lisäämisestä. Lamassa yritykset ja kuluttajat ovat epävarmoja tulevaisuudesta, mikä saa heidät säästämään enemmän ja kuluttamaan vähemmän. Tämä puolestaan ​​johtaa talouden hidastumiseen ja työttömyyden lisääntymiseen.