Valtion joukkovelkakirjalaina

Mikä on valtion joukkovelkakirja?

Valtion joukkovelkakirja on velkakirja, jonka valtio myy sijoittajille. Velkakirjalla valtio saa rahaa lainanottajana ja sijoittaja saa korkeamman tuoton sijoitukselleen. Valtion joukkovelkakirjoilla on useita erilaisia muotoja, joista yleisimpiä ovat lyhytaikaiset joukkovelkakirjat ja pitkäaikaiset joukkovelkakirjat. Lyhytaikaiset joukkovelkakirjat ovat yleensä vakuudettomia ja ne maksetaan takaisin 12–18 kuukauden kuluessa. Pitkäaikaiset joukkovelkakirjat ovat yleensä vakuudellisia ja ne maksetaan takaisin 5–30 vuoden kuluessa.

Valtion joukkovelkakirjojen hinnat vaihtelevat markkinoiden mukaan ja ne ovat yleensä alhaisempia kuin muiden velkakirjojen. Tämä johtuu siitä, että valtion joukkovelkakirjoilla on suurempi riski, koska valtio voi olla velvoitettu maksamaan velkansa takaisin vasta, kun se on saanut tarvittavat varat. Lisäksi valtion joukkovelkakirjoilla on alhaisempi tuotto kuin muilla velkakirjoilla, koska valtion joukkovelkakirjojen tuotto on verovähennyskelpoinen.