Akateeminen työttömyys – haasteet, vaikutukset ja ratkaisut

Akateeminen työttömyys tarkoittaa tilannetta, jossa korkeasti koulutetut henkilöt, kuten yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet, eivät löydä työtä, joka vastaisi heidän koulutustaan. Tämä on kasvava ongelma nykypäivänä, ja se heijastaa sitä, miten työmarkkinoiden tarpeet ja koulutusjärjestelmä eivät aina kohtaa.