Mitä on talousjohtaminen?

Talousjohtaminen on keskeinen osa yrityksen menestystä ja kasvua. Se käsittää kaikki toimenpiteet, joiden avulla yrityksen taloudellisia resursseja hallitaan tehokkaasti ja strategisesti. Talousjohtamisen avulla yritys varmistaa, että sen taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja että se toimii sääntöjen ja säädösten mukaisesti.