Vapaakauppa

Miksi vapaakauppaa kritisoidaan?

Vapaakauppaa kritisoidaan useista eri syistä. Ensinnäkin, vapaakaupan kritisoijat uskovat, että se voi heikentää paikallisia työpaikkoja ja alentaa palkkoja. He myös uskovat, että vapaakauppa voi heikentää paikallisten yritysten kilpailukykyä ja johtaa siihen, että paikalliset yritykset menettävät markkinaosuutensa. Toiseksi, vapaakaupan kritisoijat uskovat, että se voi lisätä maailmanlaajuista epätasa-arvoa ja heikentää pienituloisimpien maiden taloudellista asemaa. Kolmanneksi, vapaakaupan kritisoijat uskovat, että se voi heikentää ympäristöä ja lisätä ilmastonmuutosta. Viimeisenä, vapaakaupan kritisoijat uskovat, että se voi heikentää paikallisten kulttuurien ja elintarvikkeiden monimuotoisuutta.