Yrityksen arvo (EV)

Mikä on hyvä EV Ebitda luku?

EV/Ebitda on suhdeluku, joka kertoo yrityksen markkina-arvon ja sen liiketuloksen suhteen. Se lasketaan jakamalla yrityksen markkina-arvo (Enterprise Value, EV) sen liiketuloksen (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, Ebitda) kesken.

Hyvä EV/Ebitda-luku riippuu yrityksestä ja sen toimialasta. Yleisesti ottaen, mitä pienempi luku on, sitä parempi. Pieni luku tarkoittaa, että yritys saa enemmän tulosta markkina-arvostaan. Jos luku on suuri, se voi tarkoittaa, että yrityksen arvo on aliarvostettu tai että se ei tuota tarpeeksi tulosta.

Kuitenkin, koska eri toimialat ja yritykset voivat vaihdella huomattavasti, ei ole olemassa yhtä ”hyvää” EV/Ebitda-lukua. Jotkut toimialat voivat hyötyä suuremmista luvuista, kun taas toiset voivat hyötyä pienemmistä luvuista. Siksi on tärkeää vertailla yrityksen EV/Ebitda-lukua muihin saman toimialan yrityksiin.

Paljonko on hyvä käyttökate?

Käyttökate on yrityksen tuloslaskelman mittari, joka kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottoa. Se lasketaan vähentämällä yrityksen liiketoiminnan kulut liikevaihdosta. Käyttökatteen suuruus voi vaihdella eri yrityksissä ja toimialoilla, mutta hyvän käyttökatteen tavoitteena on saada se mahdollisimman korkeaksi.

Hyvän käyttökatteen tarkka määritelmä riippuu yrityksen toimialasta ja liiketoimintastrategiasta. Yleensä hyvä käyttökate on noin 10–20 prosenttia liikevaihdosta. Jos käyttökate on alle 10 prosenttia, se voi osoittaa, että yritys ei ole tehokas ja että sen tuloksen parantamiseksi tarvitaan muutoksia. Jos käyttökate on yli 20 prosenttia, se voi osoittaa, että yritys on liian tiukka kustannusten hallinnassa ja että se voisi hyötyä investoinneista uusiin laitteisiin tai henkilöstöön.