2 helppoa tapaa laskea Käyttökate

Mikä on käyttökate?

Käyttökate on yrityksen tuloslaskelman erä, joka kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottamaa voittoa ennen veroja ja poistoja. Se on yrityksen tuloslaskelman alaosan tulos, joka on saatu vähentämällä liiketoiminnan kulut liiketoiminnan tuotoista.

Käyttökate on yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista, joita käytetään yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseen. Se kertoo, kuinka paljon yritys voi käyttää tuloksestaan ​​investointeihin ja maksuihin. Käyttökate on erityisen tärkeä yrityksille, jotka eivät ole vielä tuottaneet voittoa.

Käyttökatteen laskeminen voi olla hyödyllistä, kun yritys haluaa arvioida, kuinka paljon se voi saada voittoa tuotannostaan. Käyttökate on yrityksen tulojen ja menojen erotus, ja se kertoo, kuinka paljon yritys voi odottaa saavansa voittoa tuotannostaan.

Käyttäkate lasketaan virtaan
Tännehän voisi vaikka pulahtaa

Käyttökate ja sen laskeminen

Käyttökatteen laskemiseksi on kaksi hyvin yksinkertaista tapaa:

  1. Käyttökatteen laskeminen tuloslaskelmasta: Käyttökate lasketaan vähentämällä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut liikevoitosta. Yleensä lasketaan seuraavasti:

Liikevoitto – Muut tuotot – Muut kulut = Käyttökate

  1. Käyttökatteen laskeminen tuloslaskelman ja taseen avulla: Käyttökate lasketaan yhdistämällä tuloslaskelman ja taseen tiedot. Yleensä lasketaan seuraavasti:

Liikevoitto + Poistot + Verot + Muut kulut = Käyttökate

Käyttökate-prosentti

Käyttökate-prosentin hyödyntäminen on erityisen hyödyllistä yrityksille, jotka arvioivat ja seuraavat liiketoimintastrategiaansa tuloksen perusteella.

Käyttökate-% = Käyttökate/liikevaihto

Käyttökate-prosentti on suhdeluku, joka mittaa yrityksen kannattavuutta kuvaamalla sen tuottojen ja kulujen välistä suhdetta. Se tarjoaa myös käytännöllisen lähestymistavan liiketoiminnan suorituskyvyn seuraamiseen ja parantamiseen.

Lisäksi se antaa yritykselle kattavan kuvan siitä, kuinka paljon yritys saa tulosta ja kuinka paljon se joutuu käyttämään kuluihin. Käyttökate-prosentti auttaa yritystä arvioimaan liiketoimintastrategiaa ja tarvittavia toimenpiteitä liiketoiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi.

Tarina käyttökatteen käytännöllisyydestä

Kaksi yrittäjää, Anna ja Jaakko, ovat päättäneet selvittää, mikä on heidän yrityksensä käyttökate. He ovat koonneet kaikki tietonsa exceliin ja ovat valmiita aloittamaan selvityksen. Anna ja Jaakko aloittavat laskemalla kaikki tulot, jotka heidän yrityksensä on saanut viimeisen 12 kuukauden aikana. He laskevat kaikki liikevaihdon tulot ja muut tulot, jotka ovat saapuneet yritykselle.

Seuraavaksi Anna ja Jaakko katsovat kaikki yritystoimintaan liittyvät kulut, kuten tuotteiden ja palveluiden hankintamenot, palkat ja palkkiot, vuokrausmenot ja muut kulut.

Kun Anna ja Jaakko olivat laskeneet kaikki tulot ja kulut, he pystyivät lopulta laskemaan yrityksen käyttökatteen. Käyttökate on yrityksen liikevoitto, joka on saatu tulojen ja kulujen välisen erotuksen jälkeen.

käyttökate laskettu
Kannatti laskea käyttökate

Anna ja Jaakko olivat tyytyväisiä saamaansa tulokseen, käyttökate oli roiman positiivinen. Lisäksi nyt he olivat selvillä siitä, kuinka paljon heidän yrityksensä tuottaa. He hoksasivat, että käyttökate on erittäin tärkeä, koska se auttaa heitä ymmärtämään, kuinka yritys menestyy ja kannattaa. He huomasivat myös, että se auttaa heitä päättämään, kuinka paljon heidän yrityksensä voi sijoittaa tuotekehitykseen ja markkinointiin, jotta se voi kasvaa ja tuottaa lisää voittoa.