Miten lasketaan eläkeikä?

Miten eläkeikä lasketaan?

Moni eläkeikää lähestyvä havahtuu ajatukseen, että pian työura päättyy ja on aika siirtyä eläkkeelle. Usein ennen tätä kuullaan kysymys ”Miten lasketaan eläkeikä?” Eläkeikä lasketaan eri tavoin riippuen siitä, mikä maa tai alue on kyseessä. Yleisesti ottaen eläkeikä on ikä, jolloin henkilö saa alkaa nostaa eläkettä tai eläkekorvauksia.

Suomessa eläkeikä määräytyy vuosien ja kuukausien perusteella. Eläkeikä lasketaan seuraavasti:

  • Jos syntymävuosi on 1943 tai aiemmin, eläkeikä on 65 vuotta.
  • Jos syntymävuosi on 1954 tai sitä myöhemmin, eläkeikä on 68 vuotta.
  • Jos syntymävuosi on 1944-1953, eläkeikä lasketaan vähitellen korkeammaksi. Esimerkiksi syntymävuodelle 1950 eläkeikä on 66 vuotta ja 10 kuukautta.
miten lasketaan eläkeikä
Eläkkeellä ehtii vaikkapa matkustella

Suomalainen eläkejärjestelmä

Suomalaisessa eläkejärjestelmässä on kaksi pääosaa: työeläke ja perusturva. Työeläke on eläke, jonka henkilö saa työssä käymisestään ja jonka hän on ansainnut työuransa aikana. Perusturva taas on eläke, jonka henkilö saa, jos hänellä ei ole tarpeeksi työeläkettä tai hän ei ole työskennellyt riittävän pitkään.

Työeläke koostuu useista eri osa-alueista, kuten työnantajan maksamasta eläkekorvauksesta, henkilön oman eläkemaksunsa tuottamasta eläkkeestä ja mahdollisista muista eläkkeistä, kuten työttömyys- tai vakuutuseläkkeistä.

Perusturva koostuu kansaneläkkeestä ja perustuloista. Kansaneläke on eläke, jonka henkilö saa, jos hänellä ei ole tarpeeksi työeläkettä tai hän ei ole työskennellyt riittävän pitkään. Kansaneläke on tarkoitettu turvaamaan henkilön perustarpeet eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Perustulo puolestaan on tukea, jonka henkilö saa, jos hänellä ei ole tarpeeksi tuloa eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Perustulo on tarkoitettu turvaamaan henkilön perustarpeet ja auttamaan häntä selviytymään arjesta.

Suomalaisessa eläkejärjestelmässä perusturva ja työeläke toimivat yhdessä tarjoten henkilölle tarvittavan tuen eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Perusturva tukee henkilöä, jos hänellä ei ole tarpeeksi työeläkettä, kun taas työeläke tarjoaa henkilölle mahdollisuuden ansaita lisää eläkettä työskentelemällä.

Matin tarina

Eläkeikää lähellä oleva Matti oli työskennellyt samassa yrityksessä koko uransa ajan. Hän oli ollut tyytyväinen työhönsä ja oli saavuttanut hyvän aseman yrityksessä. Matti oli myös säästänyt tarkkaan eläkkeelle siirtymistä varten.

Kun Matti oli 66-vuotias, hän alkoi odottaa innolla eläkkeelle siirtymistä. Hän oli jo saavuttanut eläkkeenikärajan yrityksen eläkejärjestelmässä ja hänellä oli tarpeeksi säästöjä eläkkeelle siirtymiseen. Matti oli valmistautunut eläkkeelle siirtymiseen jo pitkään ja oli suunnitellut miten hän aikoo viettää aikansa eläkkeellä.

Vuonna 2021 Matti jätti työnsä ja aloitti eläkkeellä. Hän oli innoissaan ajatuksesta viettää enemmän aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa sekä tehdä asioita, joista hän ei ollut aikaisemmin ehtinyt nauttia työelämän kiireiden takia. Eläkkeelle siirryttyään Matilla oli aikaa aloittaa uudelleen nuoruusvuosiensa harrastus uinnin parissa, mikä oli ollut hänen pitkäaikainen unelma.

eläkeiän saavuttaminen vapauttaa
Eläkkeelle jäämisen mahdollisuuksia

Matti on onnellinen eläkkeelle siirtymisestä. Hän nauttii eläkkeellä olemisesta ja on tyytyväinen siihen, että hän oli tehnyt tarvittavat valmistelut eläkkeelle siirtymiseen. Hän on kiitollinen siitä, että hän oli saanut työskennellä yrityksessä, joka oli tukenut häntä eläkkeelle siirtymisessä.