Poistot kirjanpidossa: 3 Syytä miksi

Yleiskatsaus

Poistot kirjanpidossa on menetelmä aineellisen hyödykkeen hankintamenon kohdistamiseksi sen taloudelliselle vaikutusajalle. Poistoja käytetään ottamaan huomioon omaisuuden arvon aleneminen ajan myötä. Poistoilla kirjataan omaisuuserän arvon aleneminen kulumisesta, vanhentumisesta tai muista tekijöistä.

Poistot kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan ja niillä vähennetään omaisuuserän arvoa taseessa. Poistot voidaan laskea useilla eri menetelmillä, kuten tasapoistomenetelmällä, alenevalla tasemenetelmällä ja vuosien summamenetelmällä. Valitun menetelmän tulee perustua hyödykkeen odotettuun taloudelliseen vaikutusaikaan ja sen odotettavissa olevan taloudellisen hyödyn malliin. Poistot ovat tärkeä käsite kirjanpidossa, koska ne auttavat yrityksiä heijastamaan tarkasti omaisuuden todellisia kustannuksia ajan mittaan.

Erilaiset poistot

Tasapoistot

Tasapoisto on poistomenetelmä, jossa hyödykkeen taloudellisen käyttöiän aikana tehdään joka vuosi sama määrä poistoja. Tämä menetelmä on yksinkertaisin ja yleisimmin käytetty poistomenetelmä.

Jos yritys esimerkiksi ostaa 100 000 eurolla koneen, jonka arvioitu käyttöikä on 10 vuotta, yritys voi käyttää tasapoistomenetelmää vähentääkseen koneen 10 000 eurolla vuosittain 10 vuoden aikana. 10 vuoden jakson lopussa koneen kirjanpitoarvo on 0 euroa.

poistot kirjanpidossa
Laskin on kätevä väline laskea poistot kirjanpidossa

Toinen kuvaava esimerkki on yritys, joka ostaa rakennuksen 1 000 000 eurolla, ja sen arvioitu käyttöikä on 40 vuotta. Yritys voi käyttää tasapoistomenetelmää rakennuksen poistoihin 25 000 eurolla vuosittain 40 vuoden aikana. 40 vuoden jakson lopussa rakennuksen kirjanpitoarvo on 0 euroa.

Nopeutettu poisto

Laskeva tasepoisto on menetelmä, jolla lasketaan hyödykkeen poistot sen taloudellisen vaikutusajan aikana. Se on eräänlainen nopeutettu poisto, koska se mahdollistaa suuremman poiston tekemisen hyödykkeen käyttöiän alkuvuosina. Tätä menetelmää käytetään usein verotuksessa, koska se mahdollistaa suuremman vähennyksen alkuvuosina, jolloin omaisuus on arvokkain.

Laskevan saldon menetelmä laskee poistot kertomalla omaisuuden kirjanpitoarvon kiinteällä korolla. Tämä korko on tyypillisesti korkeampi kuin tasapoistoprosentti, joka on tasapoistoon käytetty korko. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on esimerkiksi 10 000 € ja laskeva saldoprosentti 20 %, ensimmäisen vuoden poisto on 2 000 € (10 000 € x 20 %). Omaisuuden kirjanpitoarvo alennetaan sitten 8 000 euroon (10 000 – 2 000 euroa).

Toisena vuonna poistot laskettaisiin käyttämällä uutta 8 000 euron kirjanpitoarvoa ja samaa 20 prosentin korkoa. Tämä johtaisi 1 600 € (8 000 € x 20 %) poistoihin. Omaisuuden kirjanpitoarvoa alennetaan sitten 6 400 euroon (8 000 – 1 600 euroa). Tämä prosessi jatkuisi, kunnes omaisuuden kirjanpitoarvo saavuttaa nollan.

Poistojen edut

Veroedut

Poistot ovat kirjanpitomenetelmä, jota käytetään hyödykkeen hankintamenon jakamiseen sen taloudelliselle vaikutusajalle. Se on veroetu, koska sen avulla yritykset voivat vähentää osuuden omaisuuserän hankintamenosta heidän verotettavasta tulostaan vuosittain. Tämä vähentää yritysten maksamien verojen määrää.

kirjanpidon poistot tuovat veroetuja

Jos yritys esimerkiksi ostaa koneen 50 000 eurolla, se voi alentaa koneen kustannuksia viiden vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että yritys voi vähentää verotettavasta tulostaan 10 000 eurolla vuosittain viiden vuoden ajan. Tämä vähentää veroja, jotka yrityksen on maksettava vuosittain.

Toinen esimerkki on yritys, joka ostaa rakennuksen 500 000 eurolla. Yritys voi tehdä poistoja rakennuksesta 39 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa, että yritys voi vähentää 12 821 euroa verotettavasta tulostaan vuosittain 39 vuoden ajan. Tämä vähentää veroja, jotka yrityksen on maksettava vuosittain.

Kaiken kaikkiaan poistot ovat veroetu, jonka avulla yritykset voivat vähentää osan omaisuuserän kustannuksista verotettavasta tulostaan vuosittain. Tämä vähentää yrityksen maksettavia veroja, mikä voi auttaa yritystä säästämään rahaa pitkällä aikavälillä.

Kassavirta

Poistoihin ei liity käteisen ulosvirtausta. Poistot kirjaamalla yritykset voivat vähentää verotettavaa tuloaan ja sitä kautta verovelvollisuuttaan. Tämä voi hyödyttää yrityksen kassavirtaa vähentämällä sen maksamien verojen määrää.

Jos yritys esimerkiksi ostaa laitteen 100 000 eurolla, se voi jakaa laitteen kustannukset sen käyttöiän ajalle. Tämä tarkoittaa, että yritys voi vähentää kustannuksista vuosittain osan, mikä vähentää verotettavaa tuloaan ja puolestaan verovelvollisuuttaan. Tämä voi johtaa merkittävään vähennykseen yrityksen maksamien verojen määrässä, mikä voi hyödyttää sen kassavirtaa.

Toinen esimerkki on, kun yritys ostaa rakennuksen. Yhtiö voi tehdä poistoja rakennuksesta sen taloudellisen käyttöiän aikana, mikä vähentää sen verotettavaa tuloa ja sitä kautta verovelkaa. Tämä voi johtaa merkittävään vähennykseen yrityksen maksamien verojen määrässä, mikä voi hyödyttää sen kassavirtaa.

Kaiken kaikkiaan poistot voivat olla yrityksille tehokas työkalu vähentää verotettavaa tuloaan ja sitä kautta verovelvollisuuttaan. Tämä voi johtaa merkittävään vähennykseen yrityksen maksamien verojen määrässä, mikä voi hyödyttää sen kassavirtaa.

Omaisuuden hallinta

Poistoista voi olla hyötyä yrityksen omaisuudenhoidolle monella tapaa. Ensinnäkin poistojen avulla yritys voi sovittaa omaisuuden kustannukset sen tuottamiin tuloihin. Tätä kutsutaan täsmäytysperiaatteeksi, ja se auttaa varmistamaan, että yrityksen tuloslaskelma kuvastaa tarkasti omaisuuserän hankintamenoa.

kirjanpidon poistot käyttöomaisuudesta

Toiseksi poistot voivat auttaa yritystä hallitsemaan kassavirtaansa. Jakamalla hyödykkeen kustannukset sen taloudelliselle vaikutusajalle, yritys voi jakaa hyödykkeen maksut sen sijaan, että joutuisi maksamaan koko kustannukset etukäteen. Tämä voi auttaa varmistamaan, että yrityksellä on riittävästi käteistä rahaa muiden kulujen kattamiseen.

Lopuksi poistot voivat auttaa yritystä hallitsemaan verojaan. Hajauttamalla hyödykkeen hankintameno sen taloudelliselle vaikutusajalle, yritys voi vähentää verotettavaa tuloaan ostovuonna. Tämä voi auttaa vähentämään yrityksen yleistä verorasitusta. Yhteenvetona voidaan todeta, että poistot voivat hyödyttää yrityksen omaisuudenhoitoa auttamalla sovittamaan omaisuuden kustannukset sen tuottamiin tuloihin, hallitsemaan kassavirtaa ja alentamaan veroja.