Peruspalkka: Määritelmä tulona ja vertailu vuosipalkkaan

Mikä on peruspalkka?

Peruspalkka on palkka, joka maksetaan työntekijälle tietyn ajanjakson aikana. Se voi olla kuukausittainen, viikoittainen tai päivittäinen maksatus ja se perustuu yleensä sopimukseen tehtyyn työsuoritukseen. Peruspalkan suuruus vaihtelee eri aloilla ja organisaatioissa riippuen siitä, mitkä ovat paikalliset lainsäädökset ja työehtosopimukset. Yritys voi myös antaa bonuksia tai muuta etua peruspalkan lisäksi.