Bruttokateprosentti

Mikä on bruttokateprosentti?

Bruttokateprosentti on mittari, jota analyytikot käyttävät arvioidessaan yrityksen taloudellista terveyttä laskemalla rahamäärän, joka jää jäljelle tuotteiden myynnistä sen jälkeen, kun siitä on vähennetty myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS). Joskus sitä kutsutaan bruttokatteeksi, ja se ilmaistaan usein prosenttiosuutena myynnistä.

Bruttokateprosentin kaava

Bruttokateprosentti = (Liikevaihto – COGS) / Liikevaihto * 100

Miten bruttokateprosentti lasketaan

Yrityksen bruttokateprosentti lasketaan vähentämällä ensin myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS) nettomyynnistä (bruttotulot miinus palautukset, arvonalennukset ja alennukset). Tämä luku jaetaan sitten liikevaihdolla, jolloin saadaan prosenttimääräinen bruttokate.

Mitä bruttokateprosentti kertoo?

Jos yrityksen bruttokateprosentti vaihtelee rajusti, se voi olla merkki huonoista johtamiskäytännöistä ja/tai huonoista tuotteista. Toisaalta tällaiset vaihtelut voivat olla perusteltuja tapauksissa, joissa yritys tekee laajoja toiminnallisia muutoksia liiketoimintamalliinsa, jolloin tilapäisen heilahtelun ei pitäisi olla hälyttävää.

Jos yritys esimerkiksi päättää automatisoida tiettyjä toimitusketjun toimintoja, alkuinvestoinnit voivat olla suuria, mutta tavarakustannukset laskevat lopulta automaation käyttöönotosta johtuvien alhaisempien työvoimakustannusten vuoksi.

Myös tuotteiden hinnoittelun mukautukset voivat vaikuttaa bruttokatteeseen. Jos yritys myy tuotteitaan korkeammalla hinnalla, sen bruttokate on korkeampi, kun kaikki muut tekijät ovat samat. Tämä voi kuitenkin olla herkkä tasapainoilu, sillä jos yritys asettaa hintansa liian korkeiksi, asiakkaat saattavat ostaa tuotetta vähemmän ja yritys voi näin ollen menettää markkinaosuuttaan.

Esimerkki bruttokateprosentin käytöstä

Analyytikot käyttävät bruttokateprosenttia vertaillessaan yrityksen liiketoimintamallia sen kilpailijoihin. Oletetaan esimerkiksi, että yritys ABC ja yritys XYZ tuottavat molemmat vekottimia, joilla on samanlaiset ominaisuudet ja samanlainen laatutaso. Jos yritys ABC keksii keinon valmistaa tuotteensa 1/5 kustannuksista, sen bruttokate on korkeampi, koska sen myytyjen tuotteiden kustannukset ovat pienemmät, mikä antaa ABC:lle kilpailuetua markkinoilla. Yrittäessään korvata bruttokatteensa menetyksen XYZ yrittää kuitenkin kaksinkertaistaa tuotteensa hinnan, mikä on keino kasvattaa tuloja.

Valitettavasti tämä strategia voi kariutua, jos asiakkaat pelästyvät korkeampaa hintaa, jolloin XYZ häviää sekä bruttokatteessa että markkinaosuudessa.