Takaaja

Mikä on takaaja?

Takaaja on henkilö tai yritys, joka antaa luottoa vastaan ​​takauksen. Takaajan tehtävänä on ottaa vastuu velallisen velvoitteista, mikäli velallinen ei pysty suorittamaan velvoitteitaan. Takaaja voi olla henkilö, joka tarjoaa omaisuuttaan takaamiseksi velkojan saatavien suojaamiseksi, tai se voi olla yritys, joka tarjoaa takausta velkojalle. Takaaja voi myös olla kolmas osapuoli, joka tarjoaa rahallista tukea velalliselle. Takaajan tulee olla hyvin varautunut ja harkitseva, koska hänen omaisuutensa voi olla vaarassa, mikäli velallinen ei pysty suorittamaan velvoitteitaan.