Sijoitettu pääoma – mitä on sijoitettu pääoma?

Mitä on sijoitettu pääoma? Sijoitettu pääoma tarkoittaa rahaa tai muuta varallisuutta, joka on sijoitettu yritykseen, projektiin tai muuhun tuottavaan toimintaan. Tällä tavalla omistaja toivoo saavansa tuottoa ja mahdollisesti kasvattaa varallisuuttaan. Sijoitettu pääoma voidaan jakaa useisiin eri luokkiin riippuen siitä, mistä se on peräisin ja mihin se on sijoitettu. Yleisesti ottaen sijoitettu pääoma voidaan jakaa seuraaviin … Lue lisää

ROI: Miten lasketaan ROI?

ROI eli sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yrityksen kannattavuuden mittari, joka kertoo kuinka suuri osuus sijoitetusta pääomasta tuottaa voittoa. Se lasketaan jakamalla yrityksen liikevoitto sijoitetun pääoman määrällä. Tuottoprosentin avulla yritys voi arvioida omaa kannattavuuttaan ja hahmottaa kehityskohteita. Miten lasketaan ROI?: ROI = (tuotto/sijoitettu pääoma) x 100. Tämä antaa prosentuaalisen arvon sijoitetun pääoman tuotolle. Esimerkiksi, jos sijoitit … Lue lisää